Procedura recenzowania:

 • formularz recenzji (do pobrania);
 • po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, zostaje on wstępnie zweryfikowany przez zespół redakcyjny i następnie jest on kierowany do recenzji;
 • do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu;
 • autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
 • recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku;
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Instrukcja recenzowania:

Recenzja proponuje przyjęcie pracy do druku:

 • Bez poprawek.
 • Po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta.
 • Po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian.
 • Praca nie kwalifikuje się do druku.

Ocenie podlegają następujące zagadnienia:

 • trafność sformułowania tytułu,
 • aktualność problemu,
 • oryginalność problemu,
 • zastosowane metody,
 • poziom merytoryczny artykułu,
 • interpretacja wyników,
 • wnioski,
 • strona formalno-językowa,
 • bibliografia.

Recenzenci (2021):

 • dr hab. Dániel Bagi (University of Pecs)
 • dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Filia Piotrków Trybunalski)
 • Peter Bednár, CSc. (Archeologický ústav, Slovenská Akadémia Vied, Nitra)
 • dr hab. Piotr Bednarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
 • PhDr. Marie Bláhová (Univerzita Karlovy, Praha)
 • dr Michał Bogacki (Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno)
 • dr hab. Maciej Bugajewski, prof UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Historický ústav, Akademie věd České republiky, Brno)
 • dr hab. Marek Cetwiński (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)
 • dr hab. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • , CSc. Pavel Cibulka (Historický ústav, Akademie věd České republiky, Brno)
 • dr hab. Zbigniew Dalewski (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
 • dr Marcin Danielewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr Franciszek Dąbrowski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)
 • dr hab. Małgorzata Delimata-Proch, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Marek Ďurčanský, Ph.D. (Univerzita Karlovy, Praha)
 • dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. PAN (Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • dr hab. Marek Figura, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Zbyszko Górczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • dr hab. Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Violetta Margaret Julkowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Dr David Kalhous (Masarykova univerzita, Brno)
 • dr hab. Dariusz Karczewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • dr hab. Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
 • dr hab. Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
 • dr Karol Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr Piotr Kubiak (Instytut Zachodni, Poznań)
 • dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • dr hab. Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Toruń)
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • dr hab. Marek Mikołajczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr Aleksandra Pankiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
 • Pavel Panoch, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Pardubice)
 • dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Krzysztof Skwierczyński (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
 • Dr László Tapolcai (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Dr Сергій Тараненко (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Kijów)
 • Dr Kateřina Tomková (Archeologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha)
 • dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
 • PhDr. Peter Švorc, CSc. (Prešovská univerzita, Prešov)
 • PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. (České vysoké učení technické, Praha)
 • dr hab. Leszek Wetesko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Gniezno)
 • dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart