Rada Naukowa (2018):

 • Przewodniczący Rady Naukowej: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Pardubice)
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń)
 • dr hab. Christoph Augustynowicz (Wien)
 • dr hab. Antoni Barciak (Katowice)
 • dr Darius von Güttner-Sporzyński (Melbourne)
 • PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Praha)
 • dr hab. Eduard Mühle (Münster)
 • dr hab. Aleksandr Musin (Sankt Petersburg)
 • PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Praha)
 • dr hab. Stanisław Pijaj (Kraków)
 • dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lviv)

Zespół Redakcyjny:

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Józef Dobosz (Poznań)

Zastępca redaktora naczelnego: Mgr. Roman Baron, Ph.D. (Praha)
Zastępca redaktora naczelnego: PhDr Rastislav Kožiak, PhD. (Banská Bystrica)

Redaktorzy:

 • doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Pardubice)
 • prof. dr hab. Michał Kara (Poznań)
 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań)
 • dr hab. Marzena Matla, prof. UAM (Poznań)
 • dr hab. Damian Szymczak (Poznań)

Sekretarze czasopisma:

 • dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM (Poznań)
 • Paweł Jaroniak (Toruń)
 • Mgr. Patrik Kunec, PhD. (Banská Bystrica)
 • Mgr. Jan Pešina (Poznań)
 • dr Robert Tomczak (Poznań)
 • Jakub Wojtczak (Poznań)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart