Author: Małgorzata Kabat
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 31-45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.02
PDF: iffe/10/iffe1002.pdf

The concept of the art of building teacher’s skills and tools is seen as a potential for proficiency in didactic and educational activities. Individual predispositions conducive to teachers’ predictable and/or creative activities are demonstrated. R. J. Sternberg’s investment theory of creativity, which fits into the phases of teachers’ professional development, turns out to be helpful in forming their skills and tools. In each phase, both methodological models and creative solutions are sought, and as such, they are discussed by means of theoretical divagations and selected research findings.

REFERENCES:

 • ADRJAN, (2009), Zreformowana polska szkoła z klimatem z przeszłości? Patologia w stylu retro, in: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, D. Klus-Stańska, L. Hurło, M. Łojko (eds.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • BERGER, , Luckman, T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, trans. J. Niżnik, PWN, Warszawa.
 • BRA CH-CZAINA, (1999), Szczeliny istnienia, eFKa, Kraków.
 • CZARNECKI, (2008), Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
 • DRYDEN, , Vos, J. (2003), Rewolucja w uczeniu się, Zysk i S-ka, Poznań.
 • DURA J-NOWAK, (2000), Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Mediator, Kielce.
 • GULIFORD, P. (1978), Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa.
 • KLUS-STAŃSKA , (2012), Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • KOBYLIŃSKI, (1984), ABC organizacji pracy nauczyciela, WSIP, Warszawa.
 • KOZŁOWSKI, (1966), Nauczyciel a zawód, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • KWIATKOWSKA , (2005), Tożsamość nauczyciela, GWP, Gdańsk.
 • KWIATKOWSKA , (2008), Pedeutologia, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa.
 • LUCKMAN, J (2007), Th eory and Development of Creativity for the Gilford, Florida.
 • MAJKA , (1981), Metodologia nauk teologicznych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • MASLOW, H. (1986), W stronę psychologii istnienia, PWN, Warszawa.
 • NOWAK (2010), O wiedzy pedagogicznej, in: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (eds.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków.
 • PALKA , (1997), Sylwetki nauczycieli tworzących warsztat pracy, „Szkoła Zawodowa”, 5.
 • ROGERS, R., (1959), Towards a Th eory of Creative, in: M.H. Anderson (ed.), Creativity and Its Cultivation, Michigan Stage University, New York.
 • SCHULTZ, (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, trans. B. Jabłońska, NOMOS, Kraków.
 • STERNBERG J., Lubart, T. (1999), Th e concept of creativity. Prospects and paradigms, in: R.J. Sternberg (ed.), Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge.
 • STERNBERG, J., Zbang, L. (2005), Styles of thinking as basis diff erentiated instruction, “Th eory into Practice”, 44(3).
 • TRZEBIŃSKI, (1994), Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych, in: J. Trzebiński, M. Lewicka (eds.), Psychologia spostrzegania społecznego, Wydawnictwo SWPS Academia, Warszawa.
 • WARDYŃSKA , (1999), Wzbogacanie warsztatu pracy i umiejętności pedagogicznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 3.
 • USZYŃSKA -JARMOC, (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • WITKOWSKI, (2003), Przekleństwo codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, special issue, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • WOJNAR, (1996), Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie, in: I. Wojnar, J. Kubin (eds.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Komitet prognoz „Polska w XXI wieku” przy prezydium PAN, Warszawa.
 • WSPÓŁCZESNY słownik języka polskiego (1998), O. Wojniłko (ed.), Readres Digest, Warszawa.
 • ZAMOJSKI, (2009), Ideologiczne wymiary procesu kształcenia a zakres problemowy dydaktyki, in: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, D. Klus-Stańska, L. Hurło,M. Łojko (ed.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart