Author: Inetta Nowosad
Institution: University of Zielona Góra
Author: Marzanna Farnicka
Institution: University of Zielona Góra
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 104-115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2019.06
PDF: iffe/12/iffe1206.pdf

It is assumed in the literature on the subject as well as in the guidelines of the European Union (Recommendations 2006, p. 13) that entrepreneurship will make it possible for young people to adapt to the employment market and participate in not only professional but also social and personal adult life in an effective and satisfactory manner. The category of entrepreneurship, understood as a personal feature, an att itude, an activity mode and a path of individual and institutional development, is a focal point in the presented article. These perspectives point at the conditions that should be met by educational institutions to promote the development of entrepreneurship.

REFERENCES:

 • BROWN-JEFFY, S., COOPER, J.E. (2011), Toward a Conceptual Framework of Culturally Relevant Pedagogy, Teacher Education Quarterly, vol. 38, no. 1.
 • COLEMAN, J. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, MA-London.
 • EKEL, J., JAROSZYŃSKI, J., OSTASZEWSKA , J. (1965), Mały słownik psychologiczny, Warszawa.
 • EUROPEJSKIE RA MY KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2016, accessed from: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
 • FARNICKA , M., LIBERSKA , H. (2014), Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza psychologiczna. In: Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, no 67 (3), pp. 55-71.
 • FULLAN, M. (2001), Leading in a culture of change, San Francisco, Jossey Bass. FULLAN, M. (2003), Change forces with a vengeance, London, Routhledge Farmer, cf: I. Nowosad, Kultura szkoły w rozwoju szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.
 • HALL, C.S., LINDZEY, G. (1990), Teorie osobowości, Warszawa. KORTAN, J. (1977), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • KWIATKOWSKI, S.M. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa.
 • ŁUCZAK, M. (2011), Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, accessed from: https://edukator.ore.edu.pl/rola-nauczyciela-w-ksztatowaniu-postaw-przedsibiorczych-uczniow/
 • ŁUKA SIK, J.M. (2009), Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne nauczycieli. Wydawnictwo AP, Kraków.
 • ŁUKA SIK, J.M. (2016), W stronę nauczycielskiej „wspólnoty wrażliwej” na rozwój. In: A. Minczakiewicz, A. Szafrańska-Gajdzica, M.J. Szymański (eds.), Szkoła. Wspólnota dążeń czy konflikt podmiotów?, Adam Marszałek, Toruń.
 • MATCZAK, A., MARTOWSKA , K. (2009), Instrumental and motivational determinants of social competencies. In: A. Matczak (ed.), Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • MISIŃSKI, W. (1995), Istota i cele przedsiębiorstwa, In: J. Lichtarski (ed.), Podstawy nauki i przedsiębiorstwie, Wrocław.
 • NOWAK-DZIEMIANOWICZ, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły, Adam Marszałek, Toruń.
 • NOWOSAD, I. (2003), Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Warszawa, IBE.
 • NUTT IN, J. (1968), Struktura osobowości, Warszawa. PYŻALSKI, J., MERECZ, D. (2010), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Impuls, Kraków.
 • RECOMMENDATIONS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF EUROPE OF 2006 (Dz.U. L 394 z 30.12.2006).
 • SIEK, S. (1993), Wybrane metody badania osobowości, Warszawa.
 • SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO (1987), Warszawa PWN. SZLENDAK, T. (2015), Zaufanie. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Znak, Kraków. SZTOMPKA , P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • WOJNAROWSKA , M. (2016), Kompetencje kluczowe- przygotowanie do życia, TRENDY 4/2016, pp. 4-11, accessed from: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/893/T416_Kompetencje+kluczowe_przygotowanie+do+zycia.pdf
 • YAMAGISHI, T., YAMAGISHI, M. (1994), Trust and commitment in the United States and Japan. In: Motivation and Emotion, vol. 18, no 2, pp. 129-166.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart