Author: The Editors
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 5
DOI Address: -
PDF: iffe/12/iffe12toc.pdf

CONTENTS

Udostępnienie publikacji “International Forum For Education” wersji cyfrowej w wolnym dostępie to zadanie finansowane w ramach umowy 525/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart