Publikacja w kwartalniku „Kultura i Edukacja” jest możliwa po spełnieniu wymogów formalnych, merytorycznych oraz technicznych. Aby artykuł został przyjęty do druku musi być wynikiem badań niepublikowanych wcześniej w żadnym wydawnictwie. Autor winien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym.


Wstępnym warunkiem merytorycznym jest zgodność tekstu z profilem periodyku. Od proponowanego do publikacji tekstu Redakcja oczekuje ukazania nowych zjawisk lub prekursorskiego sposobu ujęcia zagadnienia nie-nowego, usystematyzowania istniejących podejść oraz definicji, popularyzacji dotąd hermetycznego zagadnienia albo przynajmniej interesującego postawienia znanej już kwestii.


Pierwszym z kryteriów technicznych jest spójność wewnętrzna tekstu oraz zgodność treści z tytułem. Ponadto tekst winien być czymś więcej niż tylko erudycyjnym popisem, a zatem mieć tezę, a już co najmniej myśl przewodnią, a więc główne pytanie, na które stara się odpowiedzieć Autor. Kolejnym kryterium jest ocena trafności zaproponowanych słów kluczowych oraz abstraktu - powinny oddawać zasadniczą myśl artykułu, nie być nazbyt ogólnikowe i (w odniesieniu do abstraktu) spełniać wymogi formalnej poprawności i spójności wewnętrznej. Pozostałe wymogi edytorskie znajdą Państwo w dziale Informacje techniczne.


Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (język polski) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (język angielski). Po zakwalifikowaniu tekstu do postępowania wydawniczego koniecznym warunkiem jest dosłanie drogą tradycyjną (pocztową) podpisanego oświadczenia. Jest to preferowana przez nas forma kontaktu.


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart