Procedura recenzowania / Review Process

Po zgłoszeniu artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, zostaje on wstępnie zweryfikowany przez Zespół Redakcyjny i skierowany do recenzji. Do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu. Autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

After submitting a paper prepared according to the editorial requirements, it is initially verified by the Editorial Board, and then sent to reviewers. The assessment of each paper involves at least two independent experts outside of institution, with which the Author is associated. The Author (or Authors) and reviewers do not know each other’s identity (double-blind review process).

A review has a written form and delivers an unambiguous and well-argued statement on acceptance or rejection of the paper.

Reviewers’ names of individual papers or issues are not disclosed.

Lista Recenzentów / List of Reviewers (2020)

 1. Dr hab. Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski
 2. Dr Wojciech Siwak, Uniwersytet w Białymstoku
 3. Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, Uniwersytet w Białymstoku
 4. Dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5. Dr Łukasz Kalisz, Uniwersytet w Białymstoku
 6. Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 7. Prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański
 8. Dr Łukasz Kwadrans, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 9. Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 10. Dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 11. Dr hab. Zofia Szarota, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 12. Dr hab. Beata Bugajska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 13. Dr hab. Ewelina Konieczna, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 14. Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 15. Dr Dorota Otapowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 16. Dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 17. Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 18. Dr Beata Kunat, Uniwersytet w Białymstoku
 19. Dr hab. Przemek Grzybowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 20. Dr Agata Świdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 21. Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 22. Dr hab. Małgorzata Suświłło, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 23. Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 24. Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku
 25. Dr Agnieszka Nowakowska, Uniwersytet w Białymstoku
 26. Dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 27. Prof. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 28. Prof. dr hab. Henryk Mizerek, Uniwersytet Warmińsko Mazurski
 29. Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński
 30. Prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański
 31. Dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 32. Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 33. Dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 34. Dr hab. Dorota Gołębniak prof. DSW Dolnośląska Szkoła Wyższa
 35. Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 36. Dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 37. Dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 38. Dr hab. Marzanna Nowicka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 39. Dr hab. Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski
 40. Dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 41. Dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP
 42. Dr. Paed. Linda Daniela, Łotwa
 43. Dr Joanna Bielecka-Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 44. Dr Maksymilian Chutorański, Uniwersytet Szczeciński
 45. Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, Uniwersytet w Białymstoku
 46. Dr Urszula Markowska-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 47. Dr. Heliona Miço, Albania
 48. Dr Artur Konopacki, Uniwersytet w Białymstoku
 49. Dr Grażyna Szyling, Uniwersytet Gdański
 50. Dr Agata Butarewicz-Głowacka, Uniwersytet w Białymstoku
 51. Prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski
 52. Dr hab. Tomasz Bajkowski, Uniwersytet w Białymstoku
 53. Dr Marcin Kolemba, Uniwersytet w Białymstoku
 54. Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 55. Dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk, Uniwersytet w Białymstoku
 56. Dr Tomasz Prymak, Uniwersytet w Białymstoku
 57. Prof. dr hab. Józef Górniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 58. Prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta, Uniwersytet Śląski
 59. Dr Aleksandra Gancarz, Uniwersytet Śląski
 60. Dr Kartarzyna Winiecka, Uniwersytet w Białymstoku
 61. Dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 62. Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 63. Dr Magdalena Kosno, Uniwersytet Jagielloński
 64. Dr hab. Alicja Korzenicka-Bondar, Uniwersytet w Białymstoku
 65. Dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 66. Dr Ewa Kępa, Uniwersytet w Białymstoku
 67. Dr Joanna Sacharczuk, Uniwersytet w Białymstoku
 68. Prof. Tatjana Kovalchuk, Brzeski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
 69. Prof. Loredana Perla, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy
 70. Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 71. Dr hab. Anna Boguszewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
 72. Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
 73. Dr hab. Irena Przybylska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 74. Dr hab. Agnieszka Szplit, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 75. Dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 76. Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 77. Dr hab. Monika Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 78. Dr hab. Agnieszka Zawadzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
 79. Dr Beata Adrjan, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 80. Dr Celina Czech-Włodarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 81. Dr Ewa Gawlik, Uniwersytet Łódzki, Polska
 82. Dr Anna Mańkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 83. Dr Justyna Miko-Giedyk, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 84. Dr Monika Modrzejewska-Świgulska, Uniwersytet Łódzki, Polska
 85. Dr Katarzyna Nowosad, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
 86. Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 87. Dr Emilia Kramkowska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 88. Dr Zofia Okraj, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 89. Dr Jolanta Pułka, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Polska
 90. Dr Ewa Sowa-Behtane, Akademia Ignatianum, Polska
 91. Dr Bożena Tołwińska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart