„Kultura i Edukacja” jako periodyk o bardzo wysokim poziomie szczyci się międzynarodową Radą Naukową. W obecnej kadencji, obok renomowanych nazwisk polskich uczonych z wielu dyscyplin naukowych, obecni są przedstawiciele różnych kontynentów. I tak kraje azjatyckie reprezentują Chiny i Rosja, Amerykę Północną – Kanada i USA, Europę zaś – przedstawiciele Czech, Holandii, Niemiec, Słowacji oraz Węgier. Oczekiwania dotyczą nie tylko współpracy autorów ze środowiskami, których są oni liderami, ale obejmują również nadzieje związane z wykorzystywaniem publikowanych prac, a także podnoszenie prestiżu czasopisma. Twórczy tygiel różnych kultur, osobowości oraz doświadczeń gwarantuje szczególny, multidyscyplinarny, a zarazem stały i uporządkowany charakter pisma.

“Culture and Education”, as an outstanding quarterly, prides itself on having multinational Scientific Council. Apart from reputable polish scholars, from various scientific disciplines, our Scientific council is also made up of the representatives from different continents. Asian Countries are represented by China and Russia; North America by Canada and US; Europe by Czech Republic, the Netherlands, Germany, Slovakia, and Hungary. Creative melting pot, personalities and experience guarantees unique, multidisciplinary, and organized character of the periodical.

Rada Naukowa / Scientific Council (2020)

 • Magdalena Bergmann (Bydgoszcz, Poland)
 • Izabela Bieńkowska (Gliwice, Poland)
 • Susana Coimbra (Portugal)
 • Peter Cunningham (United Kingdom)
 • Zdzisława Dacko-Pikiewicz (Dąbrowa Górnicza, Poland)
 • Zenon Gajdzica (Cieszyn, Poland)
 • Constantin Geambaşu (Romania)
 • Adam Grzeliński (Toruń, Poland)
 • Agnieszka Jeran (Poznań, Poland)
 • Mart-Jan de Jong (the Netherlands)
 • Stanisław Juszczyk (Gliwice, Poland)
 • Christian Karner (United Kingdom)
 • Arkadiusz Karwacki (Toruń, Poland)
 • Mike Keen (USA)
 • Nino Kemertelidze (Georgia)
 • Marek Konopczyński (Białystok, Poland)
 • Michaił Kurajew (Russia)
 • Tadeusz Lewowicki (Warszawa, Poland)
 • Joanna Marszałek-Kawa (Toruń, Poland)
 • Zbyszko Melosik (Poznań, Poland)
 • Miao Huashou (China)
 • Jerzy Nikitorowicz (Białystok, Poland)
 • Joanna Piechowiak-Lamparska (Toruń, Poland)
 • Donald Pienkos (USA)
 • Kazimierz Pierzchała (Lublin, Poland)
 • Vladimir Ploskikh (Kyrgyzstan)
 • Alistair Ross (United Kingdom)
 • Mirosław Sobecki (Białystok, Poland)
 • Egon Spiegel (Germany)
 • Konrad W. Studnicki-Gizbert (Canada)
 • Krzysztof Szewior (Warszawa, Poland)
 • Władysława Szulakiewicz (Toruń, Poland)
 • Mirosław Józef Szymański (Warszawa, Poland)
 • Pál Tamás (Hungary)
 • Marek Walancik (Dąbrowa Górnicza, Poland)
 • Anna Wiłkomirska (Warszawa, Poland)

Zespół Redakcyjny / Editorial Team

Redaktor naczelny / Editor in Chief: dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB
Zastępcy redaktora naczelnego / Vice-Editors in Chief:

 • dr hab. Anna Wiłkomirska
 • dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB
 • dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
 • dr Arleta Hrehorowicz

Sekretarze czasopisma / Secretaries:

 • Emilia Żyłkiewicz-Płońska – członek Redakcji / Member of Editorial Team
 • Jia Hanjun
 • Patryk Wawrzyński
 • Paweł Jaroniak – redaktor prowadzący / Publishing Editor

Redaktorzy tematyczni / Section Editors:

 • Małgorzata Niesiobędzka – psychologia / psychology
 • Ewa Owczarz – filologia, językoznawstwo / philology, linguistics
 • Katarzyna Citko – kulturoznawstwo / cultural studies
 • Alina Wróbel – pedagogika / pedagogy
 • Arleta Hrehorowicz – prawo, pedagogika / law, pedagogy
 • Małgorzata Halicka – socjologia / sociology
 • Elżbieta Czykwin – socjologia / sociology
 • Agnieszka Jeran – socjologia, historia / sociology, history
 • Daniel Żuromski – filozofia, kognitywistyka / philosophy, cognitive science

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart