Author: Joanna Kukier
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 99-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018208
PDF: kim/2018_2/kim2018208.pdf

Streszczenie:

Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym. E-learning jako szansa na przeciwdziałanie cyfrowej marginalizacji seniorów
Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje szybki rozwój nowoczesnych technologii. Skutkuje to koniecznością użytkowania coraz to nowszych urządzeń. Szczególnie dla osób starszych trudne jest podążanie za nowościami. Dlatego niezbędne jest całożyciowe dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji, które zapobiegną cyfrowemu wykluczeniu seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe mają w swojej ofercie przedmioty, które wspomagają słuchaczy w odnalezieniu się we współczesnym, starzejącym się społeczeństwie. Szansą na nową formę edukacyjną, która może przeciwdziałać wykluczeniu seniorów, jest e-learning.

e-learning edukacja społeczeństwo informacyjne seniorzy

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Granat
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 109-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018209
PDF: kim/2018_2/kim2018209.pdf

Streszczenie:

Badania nad recepcją przekazów medialnych w praktyce
Publikacja stanowi rodzaj scenariusza zajęć z zakresu edukacji medialnej. Studenci w czasie zajęć fakultatywnych, jako młodzi badacze, pod kierunkiem prowadzącej przeprowadzili obserwacje odbiorców mediów w warunkach naturalnych. Wynikiem tych badań stały się teksty przeznaczone do publikacji jako unikatowe materiały prezentujące skutki recepcji przekazów medialnych.

edukacja medialna scenariusz przekazy medialne

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Słapczyński
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 123-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018210
PDF: kim/2018_2/kim2018210.pdf

Streszczenie:

Serwisy społecznościowe jako narzędzia promocji w społeczeństwie informacyjnym
Celem artykułu jest zapoznanie z rozwojem Internetu jako narzędzia komunikacji i promocji oraz public relations we współczesnym społeczeństwie globalnym. Udział kanałów elektronicznych w komunikacji interpersonalnej stale rośnie, stając się dominującym sposobem komunikacji medialnej na świecie. Nie oznacza to, że będzie to jedyny sposób komunikacji, ale należy zauważyć, że będzie on dominujący. W artykule podjęto próbę przybliżenia kwestii rozwoju nowych mediów pod względem statystycznym i ilościowym, ale także ze względu na demografię i lokalizację geograficzną użytkowników. Pokazano struktury i możliwości oraz potencjalne sposoby rozwoju mediów w przyszłości. Statystyki pochodzą z centrów badawczych głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza obejmuje ogólne zagadnienia mediów społecznościowych, w szczególności portale społecznościowe i ich skalę oddziaływania na społeczeństwo globalne. Należy zauważyć, że zmieniło się podejście przedsiębiorstw do społeczeństwa. Dzięki lepszym danym, bardziej szczegółowym parametrom reklamowym i rosnącej bazie użytkowników, media społeczne są jednym ze sposobów inwestowania. Adaptacja mediów społecznościowych przez osoby starsze stale rośnie, co oznacza, że więcej firm może odnieść korzyści z reklam bezpośrednio związanych z tą grupą.

współczesne media internet public relations promocja medialna komunikacja społeczna komunikacja medialna

Kontynuuj czytanie

Author: Liliana Węgrzyn-Odzioba
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 134-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018211
PDF: kim/2018_2/kim2018211.pdf

Streszczenie:

Innowacyjne metody nauczania w pracy ze studentami nauk społecznych – wybrane aplikacje mobilne
Celem artykułu jest scharakteryzowanie pozycji aplikacji mobilnych i ich możliwości w nauczaniu w szkole wyższej na kierunkach społecznych. Temat wykorzystania zarówno smartfonów, jak i aplikacji mobilnych nie jest jeszcze mocno eksplorowany w literaturze polskiej. Brakuje całościowych, większych badań i dopiero z dłuższej perspektywy będzie można ocenić ich użyteczność i efekty tak pozytywne, jak i negatywne zaangażowania tej technologii w zajęcia. Obecnie wydaje się, że jest to narzędzie atrakcyjne zwłaszcza dla studentów – ponieważ pozwala im na funkcjonowanie w znajomym środowisku i posługiwanie się narzędziami, które są dla nich łatwe w obsłudze. Mobil – learning(m-learning) to nowocześniejsza formuła e-learningu, która może z nim współgrać i uzupełniać jego możliwości. Rozwój technologii informacyjnej i możliwość wykorzystania w trakcie zajęć ze studentami aplikacji mobilnych jest interesującą alternatywą dla tradycyjnych form edukacyjnych. Angażując obie strony procesu dydaktycznego, pozwala się słuchaczom na duży margines swobody. Tworzenie własnych zasobów, kreatywny sposób aranżacji treści, zadaniowość stwarzają płaszczyznę dla innowacyjnego nauczania. Spełnia się tym samym postulat nowoczesnego multisensorycznego, syntetycznego, mniej stresotwórczego i wspierającego uczenia. Jest to jeszcze ciągle w sferze eksperymentu, zbierania doświadczeń, aktywnej obserwacji, chociaż zainteresowanie ze strony studentów pozwala na stwierdzenie, że jest to właściwy kierunek rozwoju dydaktyki szkoły wyższej.

e-learning nauki społeczne nauczanie aplikacje mobilne

Kontynuuj czytanie

Author: Ewelina Górka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 150-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018212
PDF: kim/2018_2/kim2018212.pdf

Streszczenie:

Digitalizacja zasobów Instytutu Literackiego w Paryżu
Instytut Literacki został założony w 1946 r. w Rzymie. Jak wskazano w powołującym go rozkazie, głównym celem było prowadzenie akcji wydawniczej w dziedzinie kulturalnej, literackiej i społecznej, a także zbieranie dorobku piśmiennictwa polskiego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia i redaktorem był Jerzy Giedroyc. W okresie funkcjonowania Instytutu Literackiego, tj. w latach 1947–2000, ukazało się 637 numerów miesięcznika „Kultura”, 171 numerów kwartalnika „Zeszyty Historyczne” oraz książki: 26 publikacji w latach 1947–1952 i 378 książek w serii „Biblioteka Kultury”. Oprócz wskazanych wyżej publikacji, w archiwum Instytutu Literackiego zachowała się bardzo duża liczba innych książek, czasopism polskich i zagranicznych, wycinków prasowych oraz dokumentów, listów i fotografii. Ich zebranie i uporządkowanie, a także wykonanie wersji elektronicznej było możliwe m.in. dzięki projektom: „Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura” oraz „Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego”.
W artykule została zwrócona uwaga na proces digitalizacji zasobów Instytutu Literackiego. Cyfrowe wersje oryginalnych tekstów źródłowych mogą bowiem posłużyć dalszym badaniom na temat spuścizny Jerzego Giedroycia. Wskazany dostęp to także ułatwienie do podejmowania dalszych prac i ochrona dokumentów, zwłaszcza rękopisów, w związku z niszczeniem i upływem czasu. Jako przykład ilustrujący tę tezę w artykule posłużono się przykładem Jerzego Pomianowskiego, jednego ze współpracowników paryskiej „Kultury”, wskazując sposoby przeprowadzania wstępnej kwerendy źródłowej, tak ważnej dla realizacji tematu badawczego.

Instytut Literacki Jerzy Giedroyc digitalizacja

Author: Vita Balama
Institution: Ventspils University of Applied Sciences, Łotwa
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 158-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018213
PDF: kim/2018_2/kim2018213.pdf

Streszczenie:

Czynniki kompetencji komunikacji międzykulturowej w wielokulturowym środowisku biznesowym
Artykuł dotyczy kompetencji komunikacji międzykulturowej w wielokulturowym środowisku biznesowym. Studium przypadku obejmuje porównanie środowiska biznesowego kilku krajów w Europie, a mianowicie państw bałtyckich: Łotwy, Litwy, Estonii i Finlandii. Atorka przedstawia bogatą bazę teoretyczną przez pryzmat praktyki nauczania.

komunikacja międzykulturowa biznes

Kontynuuj czytanie

Author: Robert W. Vaagan
Institution: Oslo Metropolitan University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018214
PDF: kim/2018_2/kim2018214.pdf

Streszczenie:

Edukacja medialna w OsloMet: upraktycznienie studiów i wprowadzenie staży zawodowych
Artykuł jest raportem z wystąpienia podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacyjne metody dydaktyczne. Praktyczne nauczanie w naukach społecznych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 21–22 maja 2018. Autor skupił się na przedstawieniu specyfiki praktycznego kształcenia dziennikarzy w Oslo Metropolitan University (Norwegia).

edukacja medialna dziennikarstwo Oslo Metropolitan University

Kontynuuj czytanie

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 181-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018216
PDF: kim/2018_2/kim2018216.pdf

Streszczenie:

Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 184-186
DOI Address: -
PDF: kim/2018_2/kim20182auth.pdf

Streszczenie:

NOTES ABOUT AUTHORS

NOTES ABOUT AUTHORS

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart