Author: The Editors
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim20172toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

table of contents

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 5-7
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017201.pdf

Streszczenie:

INTRODUCTION

introduction

Author: Ewelina Dziwak
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-23
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017202.pdf

Streszczenie:

The impact of the development of Internet technology on the social life. Real space vs Cyberspace
This article touches the subject of the Internet as a medium based on contrasts and reproducting oppositions. Dualisms are shown in terms of social space, communication, interpersonal relationships and identity. The two worlds are put in contrast: the real world and the virtual one, and the issues and the relations between them are pointed out. The article also describes the impact of Internet technology on communication. It types for the traditional communication and the Internet communication and points to the fundamental aspect of differentiating between them from the way the message is communicated. The paper also highlights the issue of interpersonal relations and the transformations they have undergone after the spread of the Internet. Relationships are classified as offline and online. Both types are described, and the way they are intertwined in social life. Both positive and negative characteristics of online relationships are indicated. The last issue addressed in the article is the identity gap. It is shown from the real and virtual world perspective.

relationships communication contrast internet identity

Kontynuuj czytanie

Author: Aleksandra Piskorowska
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 24-34
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017203.pdf

Streszczenie:

E-learning formula in higher education
In the first part of the article, e-learning definitions were characterized, and a short historical outline of e-learning in Poland was also presented. The following sections show the forms that are used in e-learning teaching. The disadvantages and advantages of teaching in the e-learning formula were further illustrated. Author presented the research on students’ opinions in e-learning education. At the end of the article, the aspect of implementing an e-learning form for traditional teaching has been discussed as an effective method of acquiring knowledge.

acquiring knowledge e-learning higher education

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 35-51
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017204.pdf

Streszczenie:

Internet, media społecznościowe, atrakcyjność przekazu i udział w wyborach – zależności i prognozy na przyszłość
Coraz bardziej powszechny dostęp do internetu wpłynął na rozwój nowych form komunikowania i – jak by się mogło wydawać – doprowadził do sytuacji, w której znalezienie pożądanych informacji nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Zgodnie z teorią gratyfikacji korzystanie z mediów daje odbiorcom korzyści. Zaspakaja potrzeby, przy czym odbiorcy nowych mediów deklarują, że jedną z takich potrzeb jest uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym. A że trudno o bardziej konkretny przejaw owego uczestnictwa niż oddawanie głosu w wyborach, to celem opracowania jest dociekanie, czy korzystanie z internetu przekłada się w sposób dodatni na partycypację wyborczą. Czy w państwach, w których szczególnie młodzi ludzie deklarują, że internet jest dobrym miejscem do wykazywania swojej aktywności społeczno-politycznej, wyrażania poglądów i aktywizowania się, rzeczywiście widoczny jest wzrost partycypacji wyborczej? Wyniki analizy, która może się stać przyczynkiem do dalszych badań, dowodzą, że państwa europejskie generalnie przeżywają spadek zainteresowania obywateli udziałem w głosowaniu do organów przedstawicielskich, jakimi są parlamenty państw. Wartością podstawową niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na fakt, że dostęp i dywersyfikowanie przekazywanych społeczeństwu komunikatów i dbanie o ich atrakcyjną formę, bo to umożliwiają nowe media, nie przekłada się na wzrost zainteresowania działaniem w sferze politycznej. Być może działania państw powinny być dwutorowe i obejmować edukowanie społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków obywateli oraz wzbogacanie wiedzy decydentów politycznych na temat zasad komunikowania politycznego przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowe media.

aktywność społeczno-polityczna teoria gratyfikacji partycypacja wyborcza nowe media internet

Kontynuuj czytanie

Author: Renata Matusiak
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 52-63
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017205.pdf

Streszczenie:

Teacher competences and competences in teaching media education
Media education is a relatively new field of knowledge in Poland. Continuous research into the meaning and role of media education is ongoing. The media has a great impact on society, as well as its youngest members: children and adolescents. In particular, the didactic and educational process of which they are participants. In order to clarify how media education should be implemented, the importance of media education for the didactic process has been taken into account in this paper, taking into account the role of the educational environment as a family and discussing the competences and problems of teachers implementing media education in school settings. One of the main elements was discussing the difficulties encountered in the work of a teacher who often did not have the necessary academic or didactic preparation to carry out media education in a variety of subjects. As a result, the quality and level of competency acquired by students is much lower than in countries such as Finland or the United Kingdom, where examples of good practice in developing skills not only of pupils but also of educators.

teachers competences media education teacher Media Society

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Kowalski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 64-73
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017206.pdf

Streszczenie:

Examples of soft ware available as a service for teachers and lecturers
In the following article, the author provides and overview of soft ware available to be used by teachers and lecturers in their work. Also presented are external factors worth considering in choosing tools to be used in academic settings.

academic settings software teaching SaaS

Kontynuuj czytanie

Author: Dawid Menard
Institution: Uniwersyt Jagielloński, TVP Kraków
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 74-91
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017207.pdf

Streszczenie:

Trust in media and trust in media organizations
Trust in media in the light of the research results is extremely important. Trust is difficult to clearly define, but it’s easy to measure the effects of its activities in media organizations. Building trust in media organization is a long-term process and it’s fragile, needs just a moment to lose it. However, it is a viable because of a lot of benefits of trust. Good reputation and knowledge sharing are examples of the practical benefits of a high level of trust management in media organization. The trust is becoming the economic capital in the new economy that is emerging in the era of transparency. New media, virtual reality and the real world are gradually converging. Trust and transparency will never replace our privacy, so a kind of dichotomy arises here.

trust managment knowledge sharing transparency trust media

Kontynuuj czytanie

Author: Barbara Cyrek
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 92-100
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017208.pdf

Streszczenie:

Funerary culture in cyberspace. What virtual cemeteries and social media have in common?
The development of intermedia has moved various cultural acts into cyberspace. In the digital world, flattened by the screens of electronic devices, previously known phenomena take a new form, which is forced by the limitations of the medium. Virtual cemeteries are online memorial sites, where users can communicate with each other and present their deceased loved ones, and also create e-tombstones of famous people. Digital cemeteries allow the individualization at the reception. In the article analogies between e-cemeteries and social networking sites are presented. Simultaneously, given the immense popularity of the latter, this work is an attempt to answer the question of whether virtual cemeteries draw from the experience of social media.

soci al networking sites virtual cemetery cemetery communication

Kontynuuj czytanie

Author: Paweł Kmiecik
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 101-108
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017209.pdf

Streszczenie:

Modern journalist: warm sensitive person or agressive hyena?
This question is not only asked by media viewers about the moral condition of people of media. This is also a matter of the direction chosen by editorial offices. Who is a modern journalist and who he should be?

modern journalist moral condition media

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart