Misja:

„Kognitywistyka i Media w Edukacji” to czasopismo, którego misją jest upowszechnianie badań i praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z komunikacją społeczną i naukami o mediach przez pryzmat kognitywistyczny. Publikujemy artykuły z Polski i Europy poparte badaniami i praktyką dydaktyczną.

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 4/15 pkt (lista B; 2017).

Index Copernicus Value (ICV) – 46.11/100 pkt (ICI Journals Master List 2017).

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Redakcja „Kognitywistyki i Mediów w Edukacji” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej KiMwE oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Kognitywistyka i Media w Edukacji” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart