Procedura recenzowania:

  • po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, zostaje on wstępnie zweryfikowany przez zespół redakcyjny i następnie jest on kierowany do recenzji;
  • do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu;
  • autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
  • recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku;
  • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Recenzenci (2015-2017):

  • prof. dr hab. Stanisław Juszczyk (Uniwersytet Śląski)
  • prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • prof. dr doc Harald Nilsen (Nesna University College)
  • prof. dr hab. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
  • dr Tomasz Huk (Uniwersytet Śląski)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart