• facebook
Author: Marika Sokół
Institution: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 168-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201909
PDF: ksm/24/ksm201909.pdf

The article presents the problem of asymmetry in the aspect of threats. The reflections were made in reference to the Baltic Region. The analysis was made by approximating the meaning of the asymmetrical risk date and presenting the forms of their occurrence in the Baltic Region, and methods for their prevention and eradication.

BIBLIOGRAFIA:

  • Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
  • Kubiak K., Makowski A., Mickiewicz P., Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, Warszawa 2005.
  • Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlan­tyckiego, Warszawa 2007.
  • Makowski A., Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2000.
  • Rokiciński K., Geograficzna i hydrometeorologiczna charakterystyka Morza Bałtyckiego jako obszaru prowadzenia działań asymetrycznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007.
  • Rokiciński K., Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych na morzu w funkcji wykorzystania sił morskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wo­jennej” 2005.
  • Rokiciński K., Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim, Warszawa 2006.
  • Terroryzm międzynarodowy i narastanie przestępczości zorganizowanej, [w:] Globalne problemy ludzkości, C. Mojsiewicz, Poznań 1998.
  • Wojciechowski S., Fiedler R. (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart