• facebook
Author: Dariusz Piotr Kruk
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 109-119
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201409
PDF: ksm/19/ksm201409.pdf

Most of the nineteenth-century historians from Cracow did not pay particular attention to Jewish residents. Cracow in the late nineteenth and early twentieth century was an economically developing city. The new investments had been taken and purchased, so that Cracow was seen as a modern and friendly city for its inhabitants.

In 1848–1914 a new model of entrepreneur was created in Galicia. Some entrepreneurs from Cracow were taking innovative actions and focusing on development. The enterprises have been transformed in such areas as the ownership, production and organization. The large group of entrepreneurs among the Cracow inhabitants constituted the Jewish population. The subject of this article is to outline the characteristics of the activities of Jewish entrepreneurs in Cracow.

 • Kargol T., Kwartalnik historyczny założony przez Xawerego Liskego w 1887 r., Polska Akademia Nauk Instytut Historii, Wydawnictwo naukowe Semper, Warszawa 2009.
 • Kleczyński J., Statystyka Miasta Krakowa, nakładem Gminy miasta Krakowa z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1894.
 • Kołodziejczyk R., Przemiany społeczno-kulturowe w środowisku ludności żydowskiej w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Kultura Żydów polskich XIX–XX wieku, red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 1992.
 • Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Krakowianie, Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006.
 • Mroczka L., Krakowianie, szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1999.
 • Najdus W., Ewolucja stowarzyszeń rzemieślników galicyjskich w latach 1772–1918, [w:] Drobnomieszczaństwo XIX i XX w. Studia, red. S. Kowalska-Glikman, t. III, Warszawa 1992.
 • Najdus W., Wzorec glicyjskiego przemysłowca, [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX w., red. R. Kołodziejczyk, Instytut Historii PAN, Warszawa 1993.
 • Sroka Ł.T., Żydzi w Krakowie studium o elicie miasta 1850–1918, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
 • Trojański P., Żydzi w województwie krakowskim 1918–1939, studia statystyczne nad aktywnością społeczno-zawodową, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.
 • Zbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869–1919, prace naukowe
 • ŻIH, Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Instytut Naukowo-Badawczy, DiG, Warszawa 1994.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart