• facebook
Author: Tomasz Zacłona
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 152-168
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201109
PDF: ksm/15/ksm201109.pdf

W naukach o zarządzaniu wizerunek traktowany jest często jako środek zaradczy na wypadek kryzysow pojawiających się w otoczeniu organizacji. Wiele teorii i koncepcji zarządzania pomija zagadnienie wizerunku nie doceniając jego kluczowej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Artykuł podejmuje probę wskazanie miejsca kształtowania wizerunku w instrumentarium zarządzania wspołczesnym przedsiębiorstwem.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart