• facebook
Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 1-4
PDF: npw/16/npw20181toc.pdf

SPIS TREŚCI / CONTENTS / ОГЛАВЛЕНИЕ

Publikacja “Nowa Polityka Wschodnia” w języku angielskim, udostępnienie wersji cyfrowej w wolnym dostępie i zabezpieczenie oryginalności publikacji zgodne ze standardem COPE – zadania finansowane w ramach umowy 854/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart