• facebook

IMPORTANT:

 • Please submit your manuscripts only via e-mail to redakcja.npw[at]gmail.com.
 • Author of the paper should also attach an authorship declaration, copyright agreement and a declaration that the paper is not undergoing any publishing process[declaration to download].
 • We try to prevent ghostwriting and guest authorship.
 • Author can't edit the manuscript once it is submitted, thus we encourage you to send the final version of the paper.
 • After the initial assessment by the Editorial Board, all articles are subjected to external review. We will publish texts that have received a positive opinion from the reviewer, usually after the author has made changes and additions suggested by the reviewer and the Editorial Board.
 • After being qualified for publication, the texts are prepared stylistically and technically by the Editorial Office, and more important changes are agreed with the authors.
 • The editorial staff does not return the submitted materials and reserves the right to make formal changes and add the necessary abbreviations.
 • THE HARD COPY OF THE JOURNAL IS THE ORIGINAL COPY.
 • Digital version of the journal is published under Open Access license CC BY-NC-ND.

GENERAL EDITORIAL INFORMATION:

 • Language: Polish, English, Russian
 • Length:
  • 20.000–40.000 characters with spaces (including references) for papers
  • up to 20.000 characters with spaces for a book review
 • File format: *.doc; *.docx
 • Page format: A4
 • Margins: 2,5 cm
 • Font: Times New Roman;
 • Font size:
  • main text – 12
  • footnotes – 10
 • Leading:
  • main text – 1,5 wiersza
  • footnotes – 1,0
 • Text placement: justified
 • Citation:
  • bibliographic – only Harvard (in-text)
  • substantive – footnotes, numbered with Arabic numerals
 • Subheadings: unnumbered
 • Quotes highlight: quotation marks
 • Highlighting key words/terms/definitions (optional): bold

THE STRUCTURE OF BIBLIOGRAPHY AND CITATIONS:

 1. general information:
  • The Nowa Polityka Wschodnia uses in-text citations: the APA (American Psychological Association) Formatting and Style Guide.
 2. bibliography examples:
  • book: Author, X., Author, Y. (year). Title of work. Location: Publisher. E.g.
   • Polak, R. (2001). Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. orlin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
  • edited book: Author, X. (red.). (year). Title of work. Location: Publisher.E.g.
   • Szafraniec K. (red.). (2011). Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
   • Šołta, J. i in. (red.). (1975). Stawizny Serbow. Cyłkowne předstajenje (т. 1–3). Budziszyn: Domowina.
  • chapter in an Edited Book: Author, X. (year). Title of chapter. W: A. Editor, B. Editor (red.), Title of work (starting page–ending page). Location: Publisher. E.g.
   • Purat, A. (2014). Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki bezpieczeństwa Pakistanu na początku XXI wieku. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku(119–149). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • article in a journal: Author, X., Author2, Y., Author3, Z. (year). Title of article. Title of periodical, volume(issue number), starting page–ending page. E.g.
   • Kowalski M. (2005). Białorusini w Polsce według spisu 2002. Czasopis, 5(2), 43–44.
  • article in a newspaper: Author, X., Author2, Y., Author3, Z. (year, month dd). Title of article. Title of newspaper, volume(issue number), starting page–ending page. E.g.
   • Eco, U. (1996, February 24). Czy komputer pożre książkę?. Gazeta Wyborcza, p. 5.
  • electronic sources: Author, X. (year, month dd). Title of article. Name of Website. Retrieved from: http://www.address.com/url/ e.g.
   • Mill, K. (2012, January 6). Bez przemocy, bez rewolucji, bez ryzyka. Pobrane z http://www.przekroj.pl/artyku­l/815910,863753-Bez-przemocy-bez-rewolucji-bez-ryzyka.html?p=4
  • book review: Author, X. (year). Title [Book review: Author, X. (year). Book title. Location: Publisher, pp. Numer of pages]. Title of journal, volume(issue number), starting page–ending page. E.g.
   • Gburzyńska, N. (2014). Rozumem Rosji nie zrozumiesz, i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma – w Ruś można tylko wierzyć [recenzja książki: Włodarczyk B. (2013). Nie ma jednej Rosji. Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 352]. Nowa Polityka Wschodnia, 7(2), 282–286.
   • Rak J. (2014). [Recenzja książki: Marszałek-Kawa, J. (red.) (2013). Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 410]. Nowa Polityka Wschodnia, 6(1), 293–297.
  • organization as an author – some Internet websites does not provide an author of article. In that case it is possible to cite an institution publishing a content as an author, including an indicator: Institution. (year) Title of article. Retrieved from: Internet website address. E.g.
   • Transparency International. (2014). Global corruption barometer 2013: Ukraine. Retrieved from: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine
  • publication without author: Article title. (year). Location: Publisher. E.g.
   • Heinrich Jordan (1841–1910). (1900). Retrieved from: http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrich_Jordan#mediaviewer/Datei:Hendrich_Jordan.jpg
  • in case of a few publications by one author at the same year use data with a letter added (according to alphabet). E.g.
   • Piechal, T. (2013a, April 5). Kozły na życzenie. Retrieved from: http://www.new.org.pl/1247,post.html; Piechal, T. (2013b, February 10). Razem, a jednak osobno. Retrieved from: http://www.new.org.pl/1488,post.html
  • More information about the APA Style can be found on the organization’s website: http://www.apastyle.org/
 3. citation examples:
  • standard: (Author, year) or (Author, year, p. page). E.g.
   • (Zientara, 1985)
   • (Materski, 2000, p. 110)
  • more than one source: devided with semicolon,(Author1, year1, p. pages1; Author2, year2, p. pages2). E.g.
   • (Zientara, 1985, p. 112; Tanty, Wasilewski, 1988, p. 19–20)
  • more than one publication by the same author: (Author, year1; year2). E.g.
   • (Matelski 2000; 2013; forthcoming)
  • more than one publication by the same author in one year: (Author, year1, p. pages1; year2, p. pages2). E.g.
   • (Zientara, 1985a, p. 112; 1985b p. 120)
  • author’s name appears in text: do not add it in brackets. E.g.
   • (…) according to B. Zientara (1985a, p. 113–118)
   • (…) Cygański, Leszczyński (2002) proved that (…)
  • no author: instead of author the first word from title should be provided (in italics) (or more than one word, if there is a risk of confusing the publication with another work): (A part of title…, year, p. page number)
  • in the Harvard footnotes: we do not use Latin abbreviations. E.g.
   • op. cit.
   • ibidem, idem, iidem, eadem, eidem etc.

ADDITIONAL MATERIALS:

 1. to all submitted texts:
  • information about the author, including: affiliation, current and accurate address for correspondence, e-mail address – it's a condition for receiving an author’s copy of the contribution e.g.
   Joanna Marszałek-Kawa
   Faculty of Political Science and International Studies
   Nicolaus Copernicus University in Toruń
   Stefana Batorego 39L,
   87–100 Toruń, Poland
   e-mail: kawadj[at]box43.pl
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. for a paper:
  • two abstracts (up to 150–250 words) written in English and Russian (together with the title),
  • key words (5–8 words) written in English and Russian,
  • for all the materials included in text (photographs, pictures, tables) their title and source should be provided
 3. for book reviews:
  • every book review should be properly entitled. E.g.
   • Im bliżej Azji, tym więcej wyzwań dla bezpieczeństwa [book review Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa]

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.