Author: Jarosław Durka
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2535-7842
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 5-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.01
PDF: pbs/8/pbs801.pdf

An in-depth analysis of Leonard Szutkowski’s biographical documents shows that he was an outstanding patriot who devoted most of his professional life to the economic development of Poland. He was born into a landowning family, did his military service in the tsarist army, and escaped from Bolshevik captivity. In independent Poland, he did not continue his military career but worked in the state administration as an engineer responsible for road works. He continued his engineer’s work during the Polish-Bolshevik war. Later, he managed the quarries in Janowa Dolina in Volhynia and made them a model enterprise on a European scale. He paid the highest price for his attitude to life. Until now many aspects of his activity have been unknown. Only the archive search in Ukraine made it possible to gain knowledge about views and details of his socio-political activity. The research employed a biographical method based on the analysis of personal documents. Scientific studies on particular topics related to Leonard Szutkowski were also taken into account. The research was supplemented by an analysis of press materials from the period in question.

REFERENCES:

 • The Archive of the Institute of National Remembrance in Katowice
  04/2247; 555/4621
 • Archives of the Hoover Institution
  Independent Historical Office of the Command of the Polish Armed Forces in the Soviet Union – Documentation Office of the Polish Army in the East. Documents of Władysław Anders. Reports, ref. no. 800/1/0/-/47
 • The Archives of Modern Records in Warsaw
  Camp of National Unity, ref. no. 37,
  Ministry of Supply in Warsaw, ref. no. 2/19/0/14.2/2689.
 • Central Military Archives in Warsaw
  Collection of the Military Archival Commission:
  – Szutkowski Wincenty, ref. no. VIII. 802.1300.26744,
  Collection of Personal Records and Decorations:
  – Szutkowski Julian, AP 16477,
  – Szutkowski Julian, Committee of the Cross and the Medal of Independence 15-4377,
  – Szutkowski Leonard, 21 VI 1938, Rejected,
  – Szutkowski Leonard, AP 16476,
  – Szutkowski Leonard, AP 4345.
 • Derżawnyj Archiw Wołynśkoji Obłasti in Lutsk (Ukraine)
  fond 46, description 7, case 2769,
  fond 440, description 1, case 1.
 • Published documents
  W. Śleszyński, Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, Białystok–Kraków 2009.
  Wykaz akt osobowych aresztowanych, wysłanych do NKWD ZSRR, [in:] Zeszyty Katyńskie nr 4: Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie, ed. M. Tarczyński, Warszawa 1994.
 • Memories and relations
  Gadzina L., Wspomnienia moje ze zderzenia z bolszewikami w dniu 17 września 1939 r., [in:] Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku, ed. K. Rowiński, London 1986.
  Relacja Łucji Arczyńskiej z d. Bogdanowicz, byłej mieszkanki osady Janowa Dolina (gm. I pow. Kostopol), datowana 25 lipca 1991 r., [in:] Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, vol. II, eds. W. Siemaszko, E. Siemaszko, Warszawa 2000.
 • Press
  “Dziennik Bydgoski” 1936
  “Dziennik Poznański” 1936
  “Gazeta Wyborcza” 2015
  “Kurier Wołyński” 1938
  “Lot i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa Polski” 1936
  “Poleski Dziennik Wojewódzki” 1933
  “Skrzydlata Polska” 1936
  “Wołyńskie Wiadomości Techniczne” 1928, 1929, 1935–1938
  “Życie Katolickie” 1935
 • Studies
  • Boryssowicz S., Mieszkania robotnicze, jako problem gospodarczy, “Wołyńskie Wiadomości Techniczne” 1939, no. 4.
  • Chlebowski B. (ed.)., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. XV, part 1, Warszawa 1900.
  • Cichoracki P., Województwo poleskie 1921–1939. Z dziejów politycznych, Łomianki 2014.
  • Czuchryta A., Gospodarka województwa wołyńskiego 1921–1939, Lublin 2016.
  • Durka J., Między pracą a edukacją. Z życia Junackich Hufców Pracy na Kresach Wschodnich w II poł. lat 30. XX w., [in:] Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku, ed. J. Lusek, Bytom–Poznań 2018.
  • Epsztain T., Górzyński S. (eds.), Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930: województwo poleskie, województwo wołyńskie, Warszawa 1996.
  • Faszcza D., Komenda Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji ludności polskiej w 1943 r., “Niepodległość i Pamięć” 2013.
  • Filar W., Wołyń 1939–1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie. Studium historyczno- wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wary i godności ludzkiej, Toruń 2003.
  • Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005.
  • Jastrzębski S., Kulisy martyrologii polskiej na Kresach Południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, Katowice 2014.
  • Kiersnowski J., Kanał kamienny, “Wołyńskie Wiadomości Techniczne” 1939, no. 4.
  • Kozłowski W., Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.
  • Małkowski S., Z geologii Wołynia, “Rocznik Wołyński” 1931, vol. 2.
  • Maniecki B., Potrzeby budownictwa drogowego, “Wołyńskie Wiadomości Techniczne” 1937, no. 6.
  • Mędrzecki W., Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Warszawa 2005.
  • Mędrzecki W., Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Kraków 2018.
  • Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.
  • Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929.
  • Ormicki W., Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1929.
  • Piotrowski C., Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły na Wołyniu, Warszawa 2002.
  • Rybak A., Smółka A., Wieża Eiffla nad Piną. Kresowe marzenia II RP, Wołowiec 2019.
  • Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, vol. I, Warszawa 2000.
  • Siemaszko Z.S., Działalność generała Tatara (1943–1949), Lublin 2004.
  • Śleszyński W., Województwo poleskie, Kraków 2014.
  • Snyder T., Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008.
  • Soboń B., Wołyński życiorys: wspomnienia i refleksje (wokół kopali bazaltu w Janowej Dolinie pow. Kostopol), Warszawa 1999.
  • Szober T. (ed.), Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1932, Warszawa, no. 1129.
  • Szutkowski L., Drogi i przemysł kamieniarski w Szwecji, “Wołyńskie Wiadomości Techniczne” 1936, no. 1.
  • Szutkowski L., Drogi i przemysł kamieniarski w Szwecji, “Wołyńskie Wiadomości Techniczne” 1936, no. 2.
  • Trapszyc A., Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie powiększenia, Toruń 2019.
 • Internet

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart