Author: Nina Pielacińska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4839-9335
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 125-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.06
PDF: pbs/8/pbs806.pdf

The aim of this article is to present the life and achievements of Stanislaw Lis-Kozlowski in exile, with particular emphasis on his contribution to Polish culture. The analysis is based on source texts, Argentinean polonica, prose memoirs of emigrants in Argentina, Polish emigrant journals, as well as other publications related to the life and activity of Lis-Kozlowski. An important source of information for this biography was the Argentine collection of the Library of the Poznan Society of the Friends of Science (in Polish: PTPN), the archival collection held in the Ignacy Domeyko Polish Library in Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) and the archives of the Franciscan Monastery in Martin Coronado in Argentina. The study required the use of appropriate research methods, such as biographical interpretive method and narrative analysis.

REFERENCES:

 • Sources
  • Lis-Kozlowski S., Bibliography of Władysław Mieczysław Kozłowski, „Lingua ac Communitas” 1995, no. 4, pp. 65–107.
  • Lis-Kozłowski S., 70 lat Polaków w Misiones. Odczyt wygłoszony w „Ognisku Polskim” dn. 3.9.67, „Kurier Polski” 1967, no. 524, pp. 3–29.
  • Lis-Kozłowski S., Idea federacji Słowian w myśli filozoficznej polskiej i czeskiej, „Wojsko i wychowanie” 1992, no. 4, pp. 45–49.
  • Lis-Kozłowski S., Jeszcze – Skarby Wawelskie, „Kurier Polski” 15 X 1959, no. 114.
  • Lis-Kozłowski S., Materiały do bibliografii poloników argentyńskich. 1898–1982, Warszawa 1996.
  • Lis-Kozłowski S., Orły legionowe, Buenos Aires 1966.
  • Lis-Kozłowski S., Poznan y Poznania: su significado en la historia de Polonia y de las demas naciones eslavas, “Historia” 1957, no. 7.
  • Lis-Kozłowski S., Recuerdos de Guerra, Buenos Aires 1964.
  • Lis-Kozłowski S., Skarby Wawelskie. Czy społeczność emigracyjna ma możność przyczynić się do ich uratowania, Buenos Aires 1958.
  • Lis-Kozłowski S., Teodor (wyjątek z „Fragmentów wspomnień z okupacji i powstania”), „Zeszyty historyczne” 1976, vol. 268, no. 38.
  • Lis-Kozłowski S., Testament Duchowy Kościuszki, Buenos Aires 1965.
  • Lis-Kozłowski, Washington y Kosciuszko, El significado de Kosciuszko en la libertad de America, Buenos Aires 1962.
  • Lis-Kozłowski S., W Argentynie o Witoldzie Gombrowiczu, Buenos Aires 1970.
  • Lis-Kozłowski S., Zbiory krzemienieckie, „Kultura” 1972, no. 7/298-8/299.
  • Lis-Kozłowski S., Zbrodnia wobec cywilizacji, “Kuryer Polski” 27 X 1958, no. 253. Biblioteka Jagiellońska, 419881 V.
  • Skarby Wawelskie wracają do kraju, „Folha Polonesa. Przegląd Polski” 1961, no. 7.
  • Szul W., Odezwa w sprawie Skarbów Wawelskich, „Kuryer Polski” 29 IX 1958, no. 229. Biblioteka Jagiellońska, 419881 V.
  • Szul W., Pomóżcie nam odzyskać Skarby Wawelskie z Kanady, „Kuryer Polski” 15 VIII 1958, no. 192, p. 3. Biblioteka Jagiellońska, 419881 V.
  • Z czyjego ramienia?, „Orzeł Biały. Syrena: Polska walcząca o wolność” 4 II 1960, no. 5/918(615).
  • 70-lecie Misiones, „Lud” 30 VIII 1967, no. 2928 (35/67).
 • Studies
  • Andrzejewski B., Stanisław Lis-Kozłowski (1907–1995), „Lingua ac Communitas” 1996, vol. 6.
  • Bau Z., Trzydzieści lat potem: Polacy w Argentynie, „Kultura” 1979, no. 4.
  • Bryszewska M., Gmitruk J., Mazurek J., Wstęp, [in:] Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim. Antologia, wstęp, wybór, Buenos Aires–Warszawa 2004.
  • Castel J. G., Polish Art Treasures in Canada – 1940–1960: A Case History, paper delivered at the sixty-eight Annual Meeting of the American Society of International Law, Washington, April 25–27, 1974.
  • Cutolo V. O., Historiadores Argentinos y Americanos (1963–1965), Buenos Aires 1966.
  • Dopierała K., Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii: K–O, vol. 3, Toruń 2004.
  • Gawecki B. J., Władysław Mieczysław Kozłowski (1858–1935), Wrocław 1961.
  • Judycki Z., Mazowszanie w świecie, cz. V, „Niepodległość i Pamięć” 2016, no. 4(56).
  • Kijewska-Trembecka M., Losy Skarbów Wawelskich w Kanadzie, „Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny” 2017, no. 1(163).
  • Konarski S., O heraldyce i heraldycznym snobizmie, Warszawa 1992.
  • Matusak P., Idea federacji Europy Środkowo-Wschodniej w planach polskiego podziemia, [in:] Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ed. W. Balcerak, Łowicz–Warszawa 2000.
  • Mazurek J., Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa 2006.
  • Omiljanowicz A., Mozaika argentyńska, Warszawa 1984.
  • Paradowska M., Polacy w Ameryce Południowej, Wrocław 1977.
  • Pempera I., Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Biblioteka” 2010, no. 14(23).
  • Pielacińska N., Seniów A., Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej.
  • Perspektywa językowo-kulturowa, Szczecin 2020.
  • Polak B., Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945. Konspiracja 1939–1945, vol. 5/I, Koszalin 1999.
  • Pyzik S. P., Polacy w Argentynie i innych krajach Ameryki Południowej, Warszawa 2004.
  • Radzymińska J., Biały Orzeł nad Rio de la Plata, Warszawa 1971.
  • Radzymińska J., Dedykacje, Warszawa 2000.
  • Roskal Z. E., Kozłowski Władysław Mieczysław, [in:] Encyklopedia filozofii polskiej, vol. I, ed. A. Maryniarczyk, Lublin 2011.
  • Smolana K., Polonia w Argentynie. Rys historyczny, [in:] Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, ed. M. Kula, Wrocław 1983.
  • Suchanow K., Ja, geniusz, vol. 2, Wołowiec 2017.
  • Supruniuk M. A., Polonica argentyńskie, „Archiwum Emigracji: studia, szkice, dokumenty” 1998, vol. 1.
  • Urbański E. S., Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej w XIX–XX wieku, vol. 1, Stevens Point 1991.
  • Włodek J., Argentyna i emigracja. Ze szczególnym uwzględnieniem emigracji polskiej, Warszawa 1923.
  • Wójcik W., Polacy w Brazylii, Argentynie i Urugwaju w XIX i XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 1972, vol. 2.
  • Yaben J. R., Biografías argentinas y sudamericanas, vol. 1, Buenos Aires 1938.
 • Websites

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart