Author: Magdalena Żukowska
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 185-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2018.09
PDF: pbs/6/pbs609.pdf

The article is a biographical outline of Edward Licht - an outstanding pediatrician who created medicine in Szczecin from the very beginning after the Second World War. He was involved in the scientific and didactic work of the Medical Academy (later the Pomeranian Medical Academy, currently the Pomeranian Medical University). Among the many prominent figures of Polish post-war medicine there are many people who, despite their significant contribution to the development of this field of science, have remained forgotten by the history of medicine. Among them is Edward Licht, whose research focused on the issue of children’s rheumatic diseases and tuberculosis. An important background of this article are his Jewish origins, his special fate during the war and the fate of his family.

REFERENCES:

 • Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 • Relacja Barbary Korthamar w zbiorach autora.
 • Biesiadna G., Metaboliczne choroby wątroby, [w:] Interna Szczeklika 2015, pod. red. P. Gajewskiego 2015, s. 1141-1144.
 • E. Licht, Z. Ignatowska, T. Nowotwarska, Przyczynek do zagadnienia leczenia choroby reumatycznej u dzieci, „Biuletyn Informacyjny - Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” 1960, nr 2, s. 36-38.
 • Korlacki W., Dzielicki J.: Chirurgia dziecięca, pod red. J. Czernika, wyd. I, Warszawa 2005, s. 383-385.
 • Kozłowska U., Choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. Perspektywa historyczno-socjologiczna, „Opuscula Sociologica” 2012, nr 1, s. 117-125.
 • Krasucki E., Historia kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów, Łódź 2018.
 • Kumar Sharma S. i inni, Miliary tuberculosis: new insights into an old disease, „The Lancet. Infectious Diseases” 2005, nr 5 (7), s. 415-430.
 • Licht E., Wyniki leczenia gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w świetle materiału Kliniki Pediatrycznej w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za lata 1948-1953, „Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej” 1956, t. II, s. 165-183.
 • Licht E., Wyniki leczenia gruźliczego zapalenia opon…
 • Licht E., Boguszewska N., Sułocka Z., Zachowanie się poziomu aldolazy w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci z gruźliczym zapaleniem opon i mózgu, „Pediatria Polska” 1963, nr 1, s. 49-55.
 • Licht E., Bożek J., Torbielowatość wrodzona płuc ze współistniejącą gruźlicą płuc prosówkową, „Pediatria Polska” 1953, nr 8, s. 780-787.
 • Licht E., Chilman W., Przyczynek do zagadnienia porfirii u dzieci, „Pediatria Polska” 1958, nr 7, s. 841- 845.
 • Licht E., Chilman W., Przypadek zakrzepu żył mózgowych z objawami zapalenia opon, „Pediatria Polska” 1958, nr 2, s. 205-209.
 • Licht E., Chilman W., Uwagi na marginesie kliniki i leczenia choroby Addisona, „Przegląd Lekarski” 1959, nr 7, s. 202-206.
 • Licht E., Falkiewicz K., Fudala F., Il comportamento del V.D.S. Test nelle malattie dell`occhio, „La Clinica pediatrica” 1965, nr 47 (3), s. 175-180,
 • Licht E., Fudala F., Behavior of the Salvioli Diffused Vaccine test in various forms and phases of infantile tuberculosis in children vaccinated with BCG, „Minerva pediatrica” 1961, nr 13, s. 712-715.
 • Licht E., Fudala F., Diagnostic value of the VDS test (vaccino diffondente Salvioli) in tuberculosis in children, „Pathologie Biologie” 1961, nr 36, s. 495-504.
 • Licht E., Fudala F., Gelber J., Il comportamento del VDS-test nelle malatie infettive anergizzanti dell`eta`infantile, „La Clinica pediatrica” 1964, nr 46, s. 559-562,
 • Licht E., Fudala F., Wartość diagnostyczna testu VDS (Vaccino Diffondente Salvioli) w gruźlicy dziecięcej, „Pediatria Polska” 1961, nr 5, s. 495-503.
 • Licht E., Machoy Z., Mąkowski J., Badania elektroforetyczne białek surowicy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego w przebiegu gruźliczego zapalenia opon i mózgu u dzieci, „Pediatria Polska” 1960, nr 3, s. 257-274.
 • Licht E., Matuszewski J., Przypadek zatrucia butazolidyną 3-letniego dziecka, „Pediatria Polska” 1961, nr 8, s. 875-878.
 • Licht E., Paprocka L., Zaburzenia wzroku u dzieci z gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych leczonych streptomycyną, „Pediatria Polska” 1952, nr 12, s. 1397- -1405.
 • Licht E., Pumpiański R., Przyczynek do etiologii upławów pochwowych u dziewczynek, „Pediatria Polska” 1954, nr 5, s. 510-513.
 • Licht E., Wysocka-Ignatowska Z., Nowotarska T., Odczyny skórne z distreptazą jako jedna z metod rozpoznawczych w chorobie reumatycznej, „Pediatria Polska” 1959, nr 9, s. 1147- 1152.
 • Licht E., Wysocka-Ignatowska Z., Nowotarska T., Rydzewska E., Ocena badań odczynu skórnego ze streptokinazą opadania krwinek i poziomu antystreptolizyn w chorobie reumatycznej u dzieci, „Pediatria Polska” 1961, nr 4, s. 381-385.
 • Licht E., Wysocka-Ignatowska Z., Przyczynek do zagadnienia tętniaków naczyń mózgu, „Pediatria Polska” 1959, nr 5, s. 718-721.
 • Mieczkowski, Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997, Szczecin 1998.
 • Starkiewicz J., Licht E., Łącki L., Kropelkowe wlewanie do żołądka jako sposób nawadniania niemowląt, „Polski Tygodnik Lekarski” 1958, nr 10, s. 343-346.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart