Author: Rafał Łętocha
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 71-88
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2018.04
PDF: pbs/6/pbs604.pdf

Among the Catholic thinkers and social activists of the interwar period priest Antoni Szymański is for sure an exceptional figure. He can certainly be called the leader of the Catholic-social camp in the Second Polish Republic. This is justified not only given his rich literary work in this field, but also because of the numerous functions he performed at that time. He was at the head of the Social Council of the Primate of Poland, the Union of Polish Catholic Intelligentsia, and the Catholic University of Lublin. Over the years he was the chief-editor of „Prąd”, undoubtedly one of the most important Catholic periodicals of that period. In his socio-economic views, he consistently promoted the personalist position, opposing both capitalism based on individualism, and all sorts of collectivist conceptions.

REFERENCES:

 • Majka J., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym 1986.
 • Matuszkiewicz G., Szymański Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 50, Warszawa- -Kraków 2014-2015.
 • Mazur J. OSPPE, Ks. Antoni Szymański wśród pionierów polityki społecznej w Polsce, [w:] Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, pod red. ks. S. Fela, M. Wódki OFMConv, Lublin 2013.
 • Pawlak Z. ks., Ks. Antoni Szymański, - profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i redaktor „Ateneum Kapłańskiego”, [w:] Ksiądz Antoni Szymański (1881- -1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, pod red. ks. S. Fela, M. Wódki OFM Conv, Lublin 2013.
 • Strzeszewski C., Ośrodki katolickiej myśli społecznej, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, pod red. C. Strzeszewskiego, R. Bendera, K. Turowskiego, Warszawa 1981.
 • Strzeszewski C., Śp. ks. Antoni Szymański, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949; K. Rulka, Pierwsze dziesięciolecie „Ateneum Kapłańskiego”, [w:] Ateneum Kapłańskie 1909- -2009, pod. red. K. Rulki, Włocławek 2009.
 • Szarfenberg R., Definicje polityki społecznej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf
 • Szczęsny Z., Personalistyczna filozofia społeczna Antoniego Szymańskiego, Olsztyn 2005.
 • Szymański A., Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny, [w:] Kultura i cywilizacja, Lublin 1937.
 • Szymański A., Ekonomika i etyka, Lublin 1936
 • Szymański A., Gospodarstwo socjalistyczne w Sowietach, [w:] Bolszewizm. Praca zbiorowa, Lublin 1938.
 • Szymański A., Katolicyzm socyalny we Francji, Włocławek 1911.
 • Szymański A., Korporacjonizm, „Prąd” 1938, t. 36.
 • Szymański A., Mussolini i korporacyjna przebudowa Włoch, Lublin 1927.
 • Szymański A., Poglądy demokracyi chrześcijańskiej we Francyi 1892-1907, Poznań 1910.
 • Szymański A., Polityka społeczna, Lublin 1925.
 • Szymański A., Studya i szkice społeczne, Warszawa 1913
 • Szymański A., Zagadnienia społeczne, Włocławek 1916.
 • Szymański A., Zagadnienia społeczne, wydanie III przerobione, Lublin 1939.
 • Turowski K., „Odrodzenie”. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1987.
 • Walewander E. ks., Ksiądz Antoni Szymański i jego zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony -działacz społeczny, pod red. ks. S. Fela, M. Wódki OFMConv, Lublin 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart