1. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjęcia do druku tylko tych tekstów, które
będą odpowiadać wymogom merytorycznym i formalnym.
2. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów) o tym,
iż nie był on dotąd nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym
czasopiśmie lub portalu internetowym. Obowiązujący tekst oświadczenia,
odpowiadający zaleceniom MNiSW w kwestii przeciwdziałania nagannym
praktykom tzw. ghostwriting i guest autorship, będących wyrazem
nierzetelności i nieetyczności naukowej, znajduje się w wersji gotowej do
pobrania na stronie internetowej czasopisma.
3. Objętość artykułu: do 15 stron.
4. Objętość recenzji merytorycznej: do 5 stron.
5. Objętość omówienia: 2 strony
6. Język publikacji: angielski, polski, rosyjski i ukraiński.
7. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w jęz.
angielskim i dowolnym języku słowiańskim, innym niż tekst publikacji (max. 150
słów), oraz pięć słów kluczowych w obu językach. Ponadto prosimy również o
dołączenie noty informacyjnej o Autorze (miejsce pracy, tytuł lub stopień
naukowy, zajmowane stanowisko, zainteresowania naukowe oraz aktualny adres
służbowy do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej - max. 80
słów).
 
8. Tekst w trzech egzemplarzach (jeden z danymi autora oraz dwa bez danych
autora) prosimy przysyłać wraz z zapisem elektronicznym (CD) na adres
Redakcji:
 
Zakład Ukrainistyki
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
ul. Pocztowa 9, pok. 306
53-313 Wrocław, Polska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
9. Wzór strony tytułowej tekstu:
 
Marcin Gaczkowski1
Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
 
 
O POLITYKĘ REALNĄ. UKRAIŃSCY KONSERWATYŚCI GALICJI WSCHODNIEJ
WOBEC II RZECZYPOSPOLITEJ (1923-1930)
 
1Adres do korespondencji: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 50-139
Wrocław. E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
For Realpolitik. The position of Ukrainian conservatives of Eastern Galicia to
the Second Polish Republic (1923-1930). The Ukrainian conservative political
thought in Eastern Galicia evolved around a lack of self-sovereignty. Leading
activists during the Ukrainian national revolution were involved in the construction of
an independent Ukrainian state. Those experiences led them to conclude that the
Galician Ukrainians were too immature to hold an independent state. Their greatest
demand of Polish authorities was the autonomy within Poland. Loyalty however did
not imply neither support for the Polish policy nor rejection of the independence
idea. These moderate political projects did not gain conservatives any support. They
were accused of appeasement and opportunism. The events of 1930 showed the
failure of Ukrainian conservative thought.
 
Keywords: interwar period, Eastern Galicia, Ukrainian-Polish relations, conservatism,
S. Tomashivskyi
 
10. Wymogi techniczne:
a) druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800
znaków na stronie łącznie ze spacjami), tekst wyjustowany, marginesy:
góra, dół - 2,5; lewy - 3,5, prawy - 1,5
b) czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość - 12
c) tytuł artykułu - wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona
d) interlinia: w tekście głównym 1,5; w przypisach 1,0
e) tytuły utworów literackich występujących w tekście pierwszy raz powinny
posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji) wraz z datą
publikacji; zapis tytułu - kursywą (bez cudzysłowu)
f) cytaty dłuższe niż 3 wersy należy podawać w języku oryginału 
(nie w transliteracji), z interlinią - 1, czcionką - 10
g) imiona osób, które występują w tekście pierwszy raz należy podać w pełnej
formie
h) przypisy prosimy umieszczać na dole strony
i) numeracja przypisów ciągła dla całego tekstu
j) adres bibliograficzny w przypisach prosimy dostosować do następującego
wzorca:
a. Książka:
D. Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba,
Warszawa 2012, s. 7.
Ibidem, s. 15.
D. Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnychop. cit., s. 54.
b. Fragment książki tego samego autora:
M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] eadem, Kobiety i duch inności,
Warszawa 1996,  s. 67-98.
                       Ibidem, s. 75.
          M. Janion, Ifigenia w Polsce, op. cit., s. 90.
c. Rozdział pracy zbiorowej w redakcji naukowej:
J. Tyszka, Miasto jako teatr i przestrzeń teatralna - palimpsest
problemów i terminów, [w:] Miasto w sztuce - sztuka miasta, red. E.
Rewers, Kraków 20010, s. 101-117.
d. Artykuł w czasopiśmie:
A. Lipatow, Historia literatury w świetle nowych propozycji
teoretycznych, „Porównania” 2009, nr 5, s. 3-16.
e. Adres elektroniczny:
A. Portnow, Błędne koło narodowych historii,
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130712/portnow-
bledne-kolo-narodowych-historii [odczyt: 7.11.2013].
 
BIBLIOGRAFIA:
·  Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
·  Tytuł „Bibliografia” jest pogrubiony i wyrównany do lewego marginesu, czcionka
Times New Roman 12.
·  Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.
·  Kolejne wpisy mają odstęp 1,5 wersu między sobą, są wyjustowane, czcionka
Times New Roman 12.
·  Format bibliografii: The Chicago Manual of Style
 
Książka
Jeden autor
Nowak, Adam. 2006. Historia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.
 
Dwóch i więcej autorów
Nowak, Adam, i Anna Kowalska. 2007. Wojna Krymska. Warszawa: Wydawnictwo
Agrafka.
 
Redaktor, tłumacz, kompilator zamiast autora
Nowak, Anna, przeł. 1951. Iliada Homera. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskie.
 
Redaktor, tłumacz, kompilator oraz autor
Żadan, Serhij. 2015. Mezopotamia. Przełożył Michał Petryk. Wołowiec: Czarne.
 
Rozdział lub fragment książki
Stebnicka, Julia. 2010. “Nazwy grzybów jadalnych w języku rosyjskim.” W Grzyby w
językach słowiańskich, pod redakcją Ewy Kosacz, Anny Kowal, Ewy Gich i Krzysztofa
Rogala, 67-83. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.
 
Rozdział z monografii oryginalnie opublikowanej w innym miejscu (jako
źródło)
Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Poradnik grzybiarza.” W Biologia świata, pod redakcją
Ewy Kosacz i Idy Goldberg. Tom 2 Przyroda XXI wieku, pod redakcją Jonasza Boyera i
Juliusza Kirshnera, 33-46. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie. Pierwotnie
opublikowane w Ewa Kosacz-Szpak, przeł. Grzyby w kulturach świata, tom 1
(Warszawa: Wydawnictwo Mizologia, 1908).
 
Wstęp, posłowie lub podobny fragment książki
Riegeński, Jan. 1982. Wstęp do Ania w kulturze polskiej, Adam Jaworski, xi-xxxvii.
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.
 
Książka opublikowana w internecie
Karpowicz, Ignacy. 2013. Ości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. Wersja
elektroniczna.
Kurland, Philip B., I Ralph Lerner, redakcja. 1987. Architektura Rosji. Warszawa:
Wydawnictwo Agrafka. http://www.wydawnictwoagrafka.com/KurlandLerner
 
ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE
Artykuł w czasopiśmie drukowanym
Nowak, Jędrzej. 2009. “Teksty Platona.” Filozofia 104:439-58.
 
Artykuł w czaspiśmie online /
Załącz numer DOI (Digital Object Identifier) lub adres URL.
Kosowicz, Gueorgi, i Helga Singer. 2009. “Wpływ kultury masowej na rozwój
nastolatków.” Socjologia 115:405-50. Dostęp maj 28, 2010. doi:10.1086/599247.
 
Artykuł w gazecie lub czasopiśmie nienaukowym
Mieszkowski, Daniel. 2010. “Fenomen kulturowy Madonny.” Fakt, Styczeń 25.
Adamowicz, Ewa, i Robert Zych. 2014. “Wybory prezydenckie 2014.” Polityka, Luty
27. Dostęp Maj 28, 2014.  http://www.polityka.com/wybory
 
Recenzja, przegląd, omówienie
Kampowicz, Inga. 2006. “Książka roku.” Recenzja Depeche Mode, Serhija Żadana.
Newsweek, Kwiecień 23, Klub recenzji. http://www.newsweek.pl/zadanb
 
DYSERTACJA
Chutor, Aniela. 2008. “Motyw peregrynacji w prozie Iwana Franki.” Dysertacja
doktorska, Uniwersytet Wrocławski.
 
PREZENTACJE, MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Adelow, Rachela 2009. “Niemcy w prozie Iwana Franki.” Referat wygłoszony na
konferencji Literatura, kultura, słowo, Opole, Grudzień 21-24.
 
STRONY INTERNETOWE
Google. 2009. “Polityka prywatności.” Ostatnie zmiany Maj
11.http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html.
McDonald’s Corporation. 2008. “Tabele wartości kaloryczncyh.” Dostęp Maj
19.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
 
BLOGI
Boczko, Izabella. 2015. “Podwójne standardy?” Iza maluje, Lipiec
17.http://izabellaboczko.wordpress.com/standardy
 
INFORMACJE Z BAZY DANYCH
Edamska, Olga 2008. “Podróżując po Indiach.” Praca doktorska, Uniwersytet
Warszawski. ProQuest (AAT 3300426).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart