Rada Programowa
Łarysa Briuchowec’ka (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów), Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Czyżewski (Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Sejny), Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski), Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski), Ireneusz Guszpit (Uniwersytet Wrocławski), Jaroslaw Harasym (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie), Wiktor Kołesnyk (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Bohdan Kozak (Narodowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), Natalia Maftyn (Narodowy Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku), Natalia Malutina (Narodowy Uniwersytet im. Illii Miecznikowa w Odessie / Uniwersytet w Białymstoku ), Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Swiatosław Pyłypczuk (Narodowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), Mateusz Świetlicki (Uniwersytet Wrocławski), ✝ Łeonid Uszkałow (Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Karazina w Charkowie), Łarysa Wachnina (Instytut Historii Sztuki, Folkloru i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie)
 
Redaktorka Naczelna
Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski)
 
Zespół Redakcyjny:
Ewa Bal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Ołena Bondarewa (Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki w Kijowie)
Nadija Miroshnychenko (Narodowe Centrum Sztuk Teatralnych im. Łesia Kurbasa w Kijowie)
Rajisa Movchan, Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów)
Natalia Teres (Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie)
 
Sekretarze:
Maiia Harbuziuk
Anastasiia Liashcheva
 
Redaktorzy językowi:
Joanna Woźniczak (język angielski)
Iryna Procyk (język ukraiński)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart