Author: Marcin Dorochowicz
E-mail: m.dorochowicz@wp.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2750-712X
Author: Kamil Kapica
E-mail: kapica.kamil@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5932-4953
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 57-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.03
PDF: ppk/59/ppk5903.pdf

The General Prosecutor, due to the unrestricted legitimacy, its role in protecting the rule of law and authorities from Constitutional Tribunal act, is a legal entity of great importance in regard to proceeding before the Constitutional Tribunal. The actions of the General Prosecutor are required to be assessed in correspondence with the implementation of statutory and constitutional authorities, effectiveness in requesting Constitutional Tribunal, presenting written statements, as well as overall activity before the Constitutional Tribunal. In conclusions the remarks on the General Prosecutors’s contribution in protection rule of law are presented.

Prokurator Generalny w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym – udział w rzeczywistej ochronie praworządności

Prokurator Generalny z racji wyposażenia go w nieograniczoną legitymację w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, zadanie strzeżenia praworządności oraz kompetencje wynikające z ustaw trybunalskich spełnia doniosłą rolę w postępowaniu przed sądem konstytucyjnym i realizowaniu zasady państwa prawnego. Z tych względów jego działalność wymaga oceny co do realizacji konstytucyjnych i ustawowych uprawnień, w zakresie efektywności wnioskowej, zajmowanych stanowisk pisemnych oraz całokształtu udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Analiza pozwala na wysunięcie wniosków o wpływie działalności Prokuratora Generalnego na strzeżenie praworządności.

REFERENCES:

Literature:

  • Herzog A., Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2010.
  • Kardas P., Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 9.
  • Kijowski K., Pozycja prawno-ustrojowa prokuratury w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 4.
  • Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia, a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Warszawa 2010.
  • Mistygacz M., Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność, Warszawa 2013.
  • Rymarz F., Prokurator Generalny w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, [w:] Studia i Materiały, Sądownictwo Konstytucyjne, z. 1, Warszawa 1996.
  • Stankowski A., Propozycja unormowań prokuratury w Konstytucji RP „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 10.
  • Waltoś S., Prokuratura – jej miejsce wśród organów władzy, struktura i funkcje „Państwo i Prawo” 2002, nr 4.
  • Wojtyczek K., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013. Zięba-Załucka H., Instytucja Prokuratury w Polsce, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart