Author: Andrzej Sokala
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8439-868X
Author: Anna Frydrych-Depka
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3765-4046
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 31-42
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.02
PDF: ppk/63/ppk6302.pdf

Changes in the system of the Polish election administration in 2018–2020

Recently there have been made many amendments to Electoral Code. They concerned mostly electoral administration and further are being announced. The article is an attempt to summarize made and proposed changes from the perspective of basic principles concerning electoral management in democracy, in particular impartiality and efficiency of electoral management bodies. Analyse shows mainly the lack of complex vision for electoral administration, which is highly inadvisable.

W ostatnich latach ustawodawca dokonał wielu zmian kodeksu wyborczego. Dotknęły one przede wszystkim administracji wyborczej. Zapowiadane są kolejne. W tekście podjęto próbę oceny wprowadzonych, jak i proponowanych zmian w kontekście powszechnie przyjmowanych zasad, na których powinno opierać się funkcjonowanie administracji wyborczej demokratycznego państwa, w szczególności zaś zasady bezstronności oraz efektywności organów administrujących wyborami. Analiza wskazuje przede wszystkim na brak kompleksowej wizji administracji wyborczej, co uznać należy za wysoce niepożądane.

REFERENCES:

 • Catt H., Ellis A., Maley M., Wall A., Wolf P., Electoral Management Design. Revised Edition, Stockholm 2014.
 • Clark A., The cost of democracy: The determinants of spending on the public administration of elections, „International Political Science Review” 2019, vol. 40(3).
 • Frydrych-Depka A., Instytucja komisarza wyborczego i urzędników wyborczych po nowelizacji kodeksu wyborczego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2018, t. 23.
 • van Ham C., Garnett H.A., Building impartial electoral management? Institutional design, independence and electoral integrity, „International Political Science Review” 2019, vol. 40(3).
 • Haman J., Urzędnicy wyborczy w działaniu Raport z badania, Warszawa 2019.
 • Hermeliński W., Najnowsze zmiany kodeksu wyborczego- czyżby odwrót od ostatniej reformy?, https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/4-2019/artykul/najnowsze-zmianykodeksu-wyborczego-czyzby-odwrot-od-ostatniej-reformy.
 • Jakubowski P., Naczelne zasady administracji wyborczej, [w:] 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991-2016), red. W. Hermeliński, B. Tokaj, Warszawa 2016.
 • Michalak B., Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, vol. 58.
 • Rakowska-Trela A. (Dez)organizacja wyborów samorządowych. Urzędnicy wyborczy, [w:] Wokół wyborów i prawa wyborczego, t. 2, red. A. Sokala, A. Frydrych-Depka, P. Raźny, Toruń 2019.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010.
 • Sokala A., Szmyt A., Polski model administracji wyborczej sukcesem demokratycznej transformacji, https://studioopinii.pl/archiwa/58806.
 • Sokala A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2018, t. 25.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart