Author: Piotr Steczkowski
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5082-7757
Author: Damian Wicherek
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0820
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 115-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.08
PDF: ppk/63/ppk6308.pdf

Shortening the term of the Polish Sejm in 2007

The purpose of this paper was to analyze the regulations contained in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (The Constitution of the Republic of Poland) concerning the shortening of the term of parliament. The paper discusses the political reasons for which such a decision was made during the 5th term of the Polish Sejm (2005–2007) and the effects it had on the Polish political scene in later years.

Celem artykułu była analiza uregulowań zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja RP) dotyczących skrócenia kadencji parlamentu. W publikacji zostały poruszone przyczyny polityczne, ze względu na które podjęto taką decyzję podczas V kadencji Sejmu RP (2005-2007) oraz skutki, które spowodowała ona na polskiej scenie politycznej w późniejszych latach.

REFERENCES:

  • Bożyk S., Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo Konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2009.
  • Dudek A., Historia Polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.
  • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Warszawa 2010.
  • Grabowski R., Zasady podziału władzy w Polsce, [w:] Zasady podziały władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
  • Krzymowski M, Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego, Warszawa 2015.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Komentarz do art. 98, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart