Author: Agata Ludera-Ruszel
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4433-5884
Author: Karol Piękoś
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4545-5909
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 317-327
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.25
PDF: ppk/64/ppk6425.pdf

The reaction of the Polish government to the COVID-19 pandemic was the undertaking of numerous actions, which resulted in restrictions in running a business activity. The made decisions gave rise to controversies due to the scale of restrictions despite failure to implement any of the constitutional states of emergency. The article presents an analysis of the scale of restrictions set during the first wave of the pandemic, and an attempt was made to compare their scope with solutions envisioned for the state of emergency.

Ograniczenia swobody działalności gospodarczej oraz praw pracowniczych. Analiza porównawcza przepisów obowiązujących podczas I fali pandemii COVID-19 oraz konstytucyjnych regulacji stanu klęski żywiołowej

Reakcją polskiego rządu na pandemię COVID-19 było podjęcie licznych działań, które spowodowały ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podjęte decyzje budziły szereg kontrowersji ze względu na skalę obostrzeń pomimo niewprowadzenia żadnego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. W artykule poddano analizie skalę ograniczeń ustanowionych w trakcie pierwszej fali pandemii oraz podjęto próbę porównania ich zakresu z rozwiązaniami przewidzianymi dla stanu klęski żywiołowej.

REFERENCES:

  • Garlicki L., Wojtyczek K., Komentarz do artykułu 31, teza 34 i 35, [in:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.
  • Liszcz T., Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, No. 22.
  • Łukowski W., O zastosowaniu podejścia jakościowego do badań nad polityką i politycznością, “Studia Politologiczne” 2009, vol. 14.
  • Pięta-Szawara A., Podstawowe metody i techniki w badaniach politologicznych, [in:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, ed. P. Maj, Rzeszów 2013.
  • Pisarczyk Ł, Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna, [in:] Studia prawnicze. Rozprawy i materiały. „Proaktywna” funkcja prawa pracy?, eds. B. Wagner, E. Hofmańska, Kraków 2010.
  • Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005.
  • Salwa Z., Funkcje prawa pracy, [in:] Zarys systemu prawa pracy. vol. I. Część ogólna prawa pracy, ed. K.W. Baran, Warsaw 2010.
  • Sobczyk A., Solidarność horyzontalna a ograniczenie praw pracownika, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, vol. 2.
  • Tuleja P., Komentarz do artykułu 31, [in:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, eds. P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Warsaw 2021.
  • Węgrzyn J., Realizacja normy programowej wynikającej z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP w stanie epidemii COVID-19 (uwagi ogólne), “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, No. 3 (61).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart