Author: Joanna Juchniewicz
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7837-0963
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 45-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.03
PDF: ppk/65/ppk6503.pdf

On the Need to Reform the Mechanisms of Accountability for Violations of the Rules of Ethics of Deputies

Considering the poor standards of public life, the existence and functioning of the Deputies’ Ethics Committee constitute essential elements of the Polish parliamentarism. Although not the only one, the principal task of the Deputies’ Ethics Committee is to react to the actions of deputies that violate the rules of ethics of deputies adopted in 1997. After more than 20 years of the Committee’s operation, we can identify areas where there are noticeable dysfunctions, e.g. the composition of the Committee, the mechanism of imposing penalties and their type. With the 2018 amendment to the Standing Orders of the Sejm, a new mechanism was also introduced to hold deputies accountable for actions violating ethical standards occurring during sessions of the chamber as well as on the premises under the authority of the Chancellery of the Sejm, effectively allowing us to speak of a duality of accountability.

Wobec niskich standardów życia publicznego istnienie i działalność Komisji Etyki Poselskiej stanowią niezbędne aspekty polskiego parlamentaryzmu. Głównym, chociaż nie jedynym, zadaniem Komisji Etyki Poselskiej jest reagowanie na działania posłów naruszających przyjęte w 1997 r. Zasady Etyki Poselskiej. Po ponad dwudziestu latach doświadczeń Komisji można wskazać obszary, w których dostrzegalne są dysfunkcje np. skład komisji, mechanizm wymierzania i rodzaj wymierzanych kar. Dokonaną w 2018 r. zmianą regulaminu Sejmu, wprowadzono także nowy mechanizm egzekwowania wobec posłów odpowiedzialności za działania naruszające standardy etyczne mające miejsce podczas posiedzeń izby, jak i na terenie podlegającym Kancelarii Sejmu, co w praktyce pozwala mówić o dualizmie odpowiedzialności.

REFERENCES:

  • Arcimowicz J., Łaciak B. Komisja Etyki Poselskiej - refleksje o etyce parlamentarzystów, Warszawa 2017.
  • Krajnik Sz., Komentarz do art. 51, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2021.
  • Mordwiłko J., Opinia prawna na temat trybu rozpatrywania wniosków kierowanych do Komisji Etyki Poselskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 1.
  • Malec-Lewandowski P., Naruszenie Zasad Etyki Poselskiej w świetle uchwał Komisji Etyki Poselskiej w latach 1998-2015, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 1.
  • Szepietowska B. W sprawie interpretacji zwrotu „zachowanie nie odpowiadające godności posła (opinia), „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2.
  • Wiszowaty M.M., O potrzebie przywrócenia sądu honorowego i wprowadzenia przeprosin poselskich i senatorskich do polskiego prawa parlamentarnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart