Author: Lucyna Chmielewska
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0715-550X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 125-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.09
PDF: ppk/65/ppk6509.pdf

Levellers and Universal Manhood Suffrage During the Putney Dabates (1647)

This is a review article. Its purpose is to present the findings of researchers on the English Levellers’ attitude to universal manhood suffrage, especially during the Putney Debates (1647). This issue is not clear and the dispute of researchers has been going on since the 1960s. The aim of the article is to present the findings on this issue contained in the important English studies on Levellers. The article presents the results of research that allows to answer the questions: whether the Levellers really supported the universal manhood suffrage, or were they therefore unconditional democrats? and why despite the success achieved during the Putney Debates the electoral reform proposed by them did not gain broad support.

Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przybliżenie ustaleń badaczy dotyczących ruchu lewellerów w kluczowym dla nich 1647 r., czyli okresie ich największego wpływu, kiedy swoim najważniejszym postulatem uczynili powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn, którego z powodzeniem bronili podczas jednej z debat w Putney. Wśród badaczy istnieją wątpliwości, jeśli chodzi o szczegóły tego stanowiska. Spór trwa od lat 60. XX w. Celem artykułu jest przybliżenie tej dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do debaty w Putney, zaprezentowanie ustaleń zawartych w najważniejszych angielskich opracowaniach dotyczących lewellerów. Artykuł odpowiada na pytanie, czy lewellerzy opowiadali się za prawem wyborczym dla wszystkich mężczyzn, czy byli zatem bezwarunkowymi demokratami, czy też dopuszczali wykluczenie sług i jałmużników oraz, dlaczego postulowana przez nich reforma prawa wyborczego nie zyskała poparcia.

REFERENCES:

 • Bass J.D., “Levellers”: The economic reduction of political equality in the Putney debates, 1647, „Quarterly Journal of Speech” 1991, vol. 77, is. 4.
 • Brailsford H.N., The Levellers and the English Revolution, Stanford University Press 1961.
 • Hill Ch., The World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English Revolution, Kindle Edition 2020.
 • Chernaik W., Civil liberty in Milton, the Levellers and Winstanley, „Prose Studies. History, Theory, Criticism” 1999, vol. 22, is. 2.
 • Chmielewska L., Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku, Łódź 2017.
 • Foxley R., The Levellers: Radical Political Thought in the English Revolution, Manchester 2013.
 • Frank J., The Levellers. A History of the Writings of Three Seventeenth-Century Social Democrats: John Lilburne, Richard Overton, William Walwyn, Cambridge 1955.
 • Hampsher-Monk I., The Political Theory of the Levellers: Putney, Property and Professor Macpherson, „Political Studies” 1976, vol. 24, is. 4.
 • Hill Ch., God’s Englishman. Olivier Cromwell and the English Revolution, Kindle Edition 2019.
 • Hill Ch., The World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English Revolution, Kindle Edition 2020.
 • Introduction: The English Levellers, 1645-1649, [w:] The English Levellers, Cambridge Texts in the History of Political Thought, red. A. Sharp, Cambridge1998.
 • Macpherson C.B., Hampsher-Monk’s Levellers, „Political Studies” 1977, vol. 25, is. 4.
 • Macpherson C.B., The Political Theory of Possessive Individualism. Hobbes to Locke, Oxford University Press 1962.
 • Mortimer S., What was at stake in the Putney Debates?, „History Today” 2015, vol. 65, is. 1.
 • Patterson-Tutschka M., Leveller John Lilburne and the Liberal-Republican Tradition, „Perspectives on Political Science” 2014, is. 43.
 • Puritanism and Liberty. Being the Army Debates (1647-9) from the Clarke Manuscript with the Supplementary Documnets, selected and edited with the Introduction A.S. P Woodhouse, Chicago 1951.
 • Skinner Q., Rethinking Political Liberty, „History Workshop Journal” Spring 2006, is. 61.
 • Thomas K., The Levellers and the Franchise, [w:] The Interregnum: the Quest for Settlement 1646-1660, red. G.E. Aylmer, London 1972.
 • Thompson Ch., Maximilian Petty and the Putney Debate on the Franchise, „Past&Present” 1980, No. 88.
 • Tulejski T., John Lilburne - człowiek, który za bardzo uwierzył w wolność, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. CVI.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart