Author: Schweitzer Gábor
Institution: Hungarian Academy of Sciences, National University of Public Service
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 115-125
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.07
PDF: ppk/40/ppk4007.pdf

The paper is dealing with the constitutional and historical importance of Act I. of 1946. In 1946 Hungary has changed its form of government. The passage of Act I of 1946 has defined Hungary’s form of government as a republic. In addition to the creation of a republic, the legislation provided powers for the president of the Hungarian Republic. Moreover, the Preamble of Act I. of 1946 was the first document in the Hungarian constitutional history which summarized and declared the most important natural and inalienable rights of the citizens.

Proklamacja Republiki Węgierskiej z 1946 r.

Artykuł dotyczy konstytucyjnego i historycznego znaczenia Ustawy no. I z 1946 r. W 1946 r. Węgry dokonały zmiany formy rządu. Przepisy ustawy no. I z 1946 r. określiły węgierską formę rządu jako republikę. Oprócz utworzenia republiki ustawa przyznała władzę prezydentowi Republiki Węgierskiej. Ponadto preambuła ustawy no. I z 1946 r. była pierwszym dokumentem w węgierskiej historii konstytucyjnej, podsumowującym i deklarującym najważniejsze naturalne i niezbywalne prawa obywateli.

REFERENCES:

Literature:

 • Az 1945. november hó 29-ére összehívott Nemzetgyűlés naplója, vol. I, Budapest 1946.
 • Beér J., Magyar közjog, “Jogtudományi Közlöny” 1948. október 20.
 • Csekey I., Magyarország alkotmánya, 1947, MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4711/1–3.
 • Csizmadia A., Magyar alkotmányjog, Csizmadia Andor jogakadémiai ny. r. tanár [...] előadásai az 1947/48. tanév II. félévében. Budapest 1948.
 • Faluhelyi F., Magyarország közjoga, vol. II, Pécs 1926.
 • Hubai L., Viták és álláspontok a II. Magyar Köztársaságról, “Múltunk” 2005 no. 2.
 • Károlyi M., Együtt a száműzetésben, Budapest 1978.
 • Károlyi M., Hit, illúziók nélkül, Budapest 1977.
 • Mindszenty J., Emlékirataim, Budapest 1989.
 • Mindszenty József vétója a köztársaság behozatala ellen, http://regnumportal.hu/regnum2/node/177.
 • Nagy F., Küzdelem a vasfüggöny mögött, vol. I, Budapest 1990.
 • Nagy V., Októbertől októberig, Budapest 1991.
 • Rákosi M., Visszaemlékezések 1940–1956, vol. I. Budapest 1997.
 • Ries I., Jog és állam, “Jogtudományi Közlöny” 1948. október 20.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart