Author: Marcin Michał Wiszowaty
Institution: University of Gdańsk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 283-298
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.17
PDF: ppk/40/ppk4017.pdf

The first orders had been established and awarded by monarchs long before the republican concept of presidency was developed. The many powers which presidents took over from monarchs include, inter alia, the awarding (and revoking) of state honours. The issue, usually regarded as marginal, does not appeal to constitutional law scholars. Poland’s legal regulations concerning orders are hardly precise (this being particularly true as far as the constitutional law is discussed) and the fact gives rise to many practical problems concerning application of the country’s constitution and statutes from the field, quite frequently going beyond the matters of orders in the strict meaning of the phrase. One of the questions of the kind, not having become an object of interest to legal scholars so far, is the acceptance by the President of the Republic of Poland of foreign orders and distinctions received either within his capacity as the supreme representative of the State in international relations or as a private individual. The picture resulting from an analysis of practice and theory of order-related issues is hardly a coherent one. The following paper – besides due presentation – aims at sharpening the somewhat blurry image.

Przyjmowanie przez Prezydenta RP obcych orderów, na gruncie polskiej regulacji prawnej i praktyki orderowej

Prezydenckie prawo do nadawania orderów i odznaczeń określane jest powszechnie jako jedno z „tradycyjnych uprawnień głowy państwa”. Pierwsze ordery ustanowili i nadawali monarchowie, w czasach przed nastaniem instytucji prezydenta. Wśród wielu uprawnień, które prezydenci przejęli od monarchów znalazło się m.in. właśnie nadawanie (i pozbawianie) orderów i odznaczeń państwowych. Zagadnienie to, traktowane na ogół jako marginalne, ze względu na jego głównie symboliczny charakter, nie wzbudza dużego zainteresowania doktryny prawa konstytucyjnego. Regulacja prawna dotycząca zagadnień orderowych, szczególnie w jej konstytucyjnej części nie jest precyzyjna, co rodzi wiele interesujących kwestii praktycznych dotyczących stosowania konstytucji i ustaw, nierzadko wykraczających poza ścisłą tematykę orderową. Jedną z takich kwestii, która do tej pory nie znalazła się w obszarze zainteresowań doktryny i zasługuje na omówienie jest przyjmowanie przez Prezydenta RP obcych orderów i odznaczeń oraz ich status jako odznaczeń uzyskiwanych w ramach pełnionej funkcji najwyższego przedstawiciela państwa w stosunkach międzynarodowych, czy przez osobę prywatną. Z analizy praktyki i teorii zagadnień orderowych wyłania się niespójny obraz. Niniejsze opracowanie ma na celu odtworzenie i rozjaśnienie tego obrazu i uzupełnienie dorobku doktryny o kilka tez i spostrzeżeń dotyczących interpretacji przepisów konstytucji i ustaw odnoszących się do tytułowej materii.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące orderów i odznaczeń, “Przegląd Sejmowy” 2002, no. 4.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Dudek D., Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2000.
 • Kälde B.O., President Wałęsa’s coat-of-arms and Dr. Adam Heymowski, “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1995 (September), special issue.
 • Komorowski „odblokował” order dla Marcinkiewicza. Lech Kaczyński zwlekał trzy lata, “Gazeta Wyborcza”, http://www.wiadomosci,gazeta.pl, 5.7.2010.
 • Nordenvall P., Kungliga Serafimerorden: 1748–1998, Sztokholm 1998.
 • Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2006.
 • Pedersen J., Riddere af Elefantordenen, 1559–2009, Syddansk 2009.
 • Sadowski H., Ordery i odznaki zaszczytne w Polsce, Warszawa 1904.
 • Sarnecki P., Art. 132, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. 2, ed. L. Garlicki Warszawa 2001.
 • Tabaszewski R.K., Jakubowski P., Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz. Lublin 2013.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 • Wiszowaty M.M., Prezydenci RP i ich... herby (w Szwecji i Danii), http://www.konstytuty.pl/archives/1629
 • Wiszowaty M.M., Wizyty oficjalne [in:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, eds. S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart