Author: Joanna Marszałek-Kawa
E-mail: kawadj@box43.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 35-57
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.02
PDF: ppk/34/ppk3402.pdf

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systemu organów państwowych w Republice Uzbekistanu, ukształtowanego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa gruntownie znowelizowanego w 2014 r. Postaram się również odpowiedzieć na pytanie, czy wdrażane reformy o charakterze instytucjonalnym oznacza wprowadzenie demokratycznej formy rządów.

Remarks on The System of State Authorities in the Constitution of the Republic of Uzbekistan of 8 December 1992

The aim of this article is to present the system of state authorities in the Republic of Uzbekistan, shaped under the provisions of the existing fundamental law amended in 2014. We will also address the question whether the implemented reform of an institutional character means the adoption of a democratic form of government.

REFERENCES:

Literature:

 • Abduvakhitov A., Presidential Election in Uzbekistan, Tashkent 2015.
 • Abduvakhitov A., Uzbekistan and Its Electoral System, Tashkent 2014.
 • Amanbayeva A., The Collision of Islam and Terrorism in Central Asia, “Asian Criminology” 2009, No. 4.
 • Bodio T., Mołdawa T., Konstytucje państw Azji Centralnej: tradycje i współczesność, Warsaw 2007.
 • Capisani G.R., Nowe państwa Azji Środkowej, Warszawa 2004.
 • Dagiev D., Regime Transition in Central Asia: Stateness, Nationalism and Political Change in Tajikistan and Uzbekistan (Routledge Advances in Central Asian Studies), New York 2014.
 • Election of the President of the Republic Uzbekistan – the Most Important Stage of the Consolidation of National Statehood and Development of Civil Society in the Country, Tashkent 2015.
 • Ensuring the rule of law, “Uzbekistan Today”, No. 5(485), 5 February 2016.
 • General Information about the Republic of Uzbekistan, Tashkent 2014.
 • Hiro D., Inside Central Asia: A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkey and Iran, New York 2009.
 • Kamińska A., Stanisław Szuszkiewicz: ZSRR rozpadł się nieoczekiwanie, na polowaniu w puszczy, http://www.polskieradio.pl/75/926/Artykul/495234,Stanislaw-Szuszkiewicz-ZSRR-rozpadl-sie-nieoczekiwanie-na-polowaniu-w-puszczy.
 • Karimov I., Uzbekistan na progu XXI wieku; trans. D. Muszyńska-Wolny, Warszawa 2001.
 • Kawa S., Zasady prawa wyznaniowego Republiki Uzbekistanu, http://www.sawp.org.pl/biuletyny/nr-7/67-zasady-prawa-wyznaniowego-republiki-uzbekistanu.
 • Khalid A., Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR, Ihaca 2015.
 • Krastev I., Europejska dezintegracja: wnioski płynące z rozpadu Związku Radzieckiego, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/KrastevEuropejskadez-integracjaWnioskiplynacezupadkuZwiazkuRadzieckiego/menuid-183.html.
 • Kuchins A.C., Mankoff J., Backes O., Central Asia in a Reconnecting Eurasia: Uzbekistan’s Evolving Foreign Economic and Security Interests, “Center for Strategic & International Studies” 2015, June.
 • Malikova G.R., Presidential elections in the Republic of Uzbekistan: questions and answers, Tashkent 2015.
 • Musiał M., Uzbekistan: wstęp do uregulowania problemu sukcesji?, www.new.org.pl/down-loadmagazine.php?f=new_3_4_2011_007.
 • Pawłowski M.P., Władza w terenie i samorząd terytorialny Republiki Uzbekistanu, http://blog.lpig.pl/2014/11/wladza-w-terenie-i-samorzad-terytorialny-republiki-uzbekistanu.
 • Pietruszewski M., Republika Uzbekistanu po 1991 r., http://www.psz.pl/118-gospodarka/republika-uzbekistanu-po-1991-roku.
 • Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kirgizja, Turkmenia, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan, eds. J. Cichocki, A. Łabuszewska, Warszawa 2001.
 • Saidov A. Kh., International Election Standards and National Legislation of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 2014.
 • Saidov A., Wojtaszczyk K., Konstytucyjne podstawy ustroju Państwa, [In:] Uzbekistan: historia-społeczeństwo-polityka, ed. T. Bodio, Warsaw 2001.
 • Smoleń M., Lubina M., Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota Niepodległych Państw, Warsaw 2011.
 • Szukalski J., Żmigrodzki R., Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie – regulacje prawne i praktyka, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne otrzymywało” 2015, No. 2.
 • Uzbekistan: historia – społeczeństwo – polityka, ed. T. Bodio, Warsaw 2001.
 • Zamarajewa A., Kazachstan–Uzbekistan: rywalizacja o przywództwo w Azji Centralnej, Pułtusk 2007.
 • Законы Республики Узбекистан о выборах, Адолат, Taszkient 2014.
 • Сборник нормативно-правовых актов о деятельности правоохранительных органов,
  Адолат, Taszkient 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart