Author: Ivan Halász
Institution: Uniwersytet Śląski w Opawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 53-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.03
PDF: ppk/41/ppk4103.pdf

The adoption of the new Hungarian Fundamental Law is a result of the victory of right wing and conservative coalition (Fidesz–KDNP) in the election of 2010. The cristian-conservative and national point of view of the history and policy is characteristic for the preamble of Fundamental Law. Its text is very ideological, historical and archaical. The part of this trend is the reincorporation of the Hungarian Saint Crown to the text of Fundamental Law and paralelly the revitalization of the theory of historical constitution too. The interest to the Crown and its symbolical meaning has growed directly after the transition in 1989, but the certain „rehabilitation” and „reactivation” of the Saint Crown in the public law is the result of the constitution-making after 2010. The recognition of Saint Crown as a symbol of the constitutional/state continuity and unity of nation is in this form the new element in the current legal order of Hungary.

Święta Korona w węgierskiej Ustawie zasadniczej z 2011 r.

Przyjęcie nowej węgierskej Ustawy zasadniczej było możliwe, ponieważ konserwatywno-prawicowa koalicja partii Fidesz i chrześcijańskich demokratów (KDNP) uzyskała w 2010 w parlamencie większość dwóch trzecich głosów. W preambule wzięto pod uwagę głównie chrześcijańsko-konserwatywny i narodowy punkt widzenia historii i polityki. Jej tekst charakteryzuje się ideologicznością, historycyzmem i pewnym archaizmem terminologicznym. Częścią składową tego trendu jest również ponowne włączenie Świętej Korony do tekstu konstytucji i powrót do koncepcji konstytucji historycznej. Po zmianie systemu w 1989 r. zainteresowanie koroną i jej znaczenie symboliczne zaczęło szybko rosnąć. Do rzeczywistej publicznoprawnej „reaktywacji” i „rehabilitacji” Świętej Korony doszło dopiero w procesie ustawodawczym po 2010 r. W Ustawie zasadniczej z 2011 r. Święta Korona pojawia się dwukrotnie – najpierw w preambule, a następnie w części normatywnej poświęconej symbolice państwowej. Uznanie Świętej Korony za symbol konstytucyjno-państwowej ciągłości i jedności narodu jest w tej formie nowym elementem we współczesnym węgierskim porządku prawnym.

REFERENCES:

Literature:

 • Ablonczy B., Az alkotmány nyomában. Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel, Budapest 2011.
 • Bába I., Baller B., Halász I., Tóth N., A magyar külügyi igazgatás alapjai. Budapest 2016.
 • Egyed I., A mi alkotmányunk. Magyar Szemle Társaság, Budapest 1943.
 • Halász I., Schweitzer G., Szimbolika és közjog, Pozsony 2010.
 • Jakab A., Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, Budapest 2011.
 • Jeszenszky G., Károlyi M., Hős, balek vagy áruló?, „Rubicon” 2010, nr 10.
 • Kádár nem lehetett részese a korona hazatérésének, „Múlt-kor” 2008, január 7, http://mult-kor.hu/cikk.php?id=19269.
 • Kallas M., Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1999.
 • Kuklík J., Vznik prozatímního Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940. UK, Praha 1996.
 • Pálffy G., Magyarország harmadik koronázóvárosa. Pozsony nagy korszaka, „Rubicon” 2017, nr 1–2.
 • Takács P., A rózsa neve: Magyar Köztársaság, Budapest 2015.
 • Zsoldos A., A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban, História, 2000, http://www.historia.hu/archivum/2000/000506zsoldos_szent.htm.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart