Author: Elżbieta Gudowska-Natanek
E-mail: elzbieta.gudowska-natanek@doctoral.uj.edu.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 153-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.08
PDF: ppk/41/ppk4108.pdf

The purpose of this article is to present the process of disciplinary liability that the judges of the common courts are subject to especially in relation to the constitutional principle of judges’ independence. In this context, they are discussed the formal aspects of the disciplinary procedure, particularly those concerning initiation of proceedings, recognizing the disciplinary case, joinder of proceedings, appeal and resumption of final judgment. This issue will be used to answer the question, what the function is and what disciplinary proceedings are for in relation to constitutional right to a fair trial and also whether current legislation needs corrections.

Formalne prawo odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesowego prawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakiej podlegają sędziowie sądów powszechnych, w odniesieniu do konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej. Omawiane są w tym kontekście formalne aspekty procedury sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, a zwłaszcza dotyczące wszczęcia postępowania, rozpoznania sprawy dyscyplinarnej, zbiegu postępowań, odwołania oraz wzruszenia prawomocnego orzeczenia. Zagadnienie to posłuży w wyjaśnieniu funkcji postępowań dyscyplinarnych, w stosunku do konstytucyjnego prawa do sądu, wraz ze wskazaniem ewentualnych korekt w obecnie uregulowanych przepisach.

REFERENCES:

Literature:

 • Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Grzegorzyk P., Weitz K., Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Korózs Ł., Sztorc M., Ustrój sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012.
 • Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Łazarska A., Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, [w:] R. Piotrowski, Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
 • Łętowska E., Prawo do sądu – różnice perspektywy, [w:] Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.
 • Sawiński J., Komentarz do art. 114 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, red. A. Górski, Warszawa 2013.
 • Wardyński T., Niziołek M. (red.), Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych, Warszawa 2009.
 • Żurawik A., Ustrój sądownictwa w Polsce, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart