Author: Artur Ławniczak
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 67-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.04
PDF: ppk/36/ppk3604.pdf

The problem of the position of judicature in the structures of state power and justiciary’s identity is important. Judicial power generally is less inclined for changes than the rest of state’s machinery. In the effect it’s possible the appearance of impression of its axiologic and historiozofic preponderance over more connected with Time’s Spirit legislative and executive. So arises the temptation for strengthening of Third Power as more resistant for errors and distortions. However, it is probably an illusion, because justiciary is too strongly connected with statehood, so the hope for resistance of many good ancient values in the corp of judiciary is deceptive.

Zarys konstruktywnej krytyki mitologizującej „Wspaniałą Trzecią Władzę” apologetyki

Kwestia odpowiedniego umiejscowienia sądownictwa w strukturze władzy państwowej oraz charakteru judykatury nie jest błaha. Władza sądownicza generalnie podlega mniejszym przemianom niż reszta aparatu państwowego. Sprawia to, że może powstać wrażenie jej aksjologicznej oraz historiozoficznej przewagi nad bardziej nasączonymi Duchem Czasu legislatywą i egzekutywą. Rodzi to pokusę wzmacniania znaczenia Trzeciej Władzy, domniemanie bardziej odpornej na rozmaite błędy i wypaczenia. Wydaje się jednak, że w sporym stopniu mamy do czynienia ze złudzeniem, ponieważ sądownictwo jest zbyt mocno związane z państwowością, aby można było liczyć na to, że doskonale zachowa swoje stare walory w ponowoczesnym świecie.

REFERENCES:

Literature:

  • Complak K., Zasada podziału władz, [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
  • Ławniczak A., Losowanie w sferze publicznej między wróżeniem a głosowaniem, Bielany Wrocławskie 2012.
  • Torańska T., My, Warszawa 1994.
  • Torańska T., Oni, Warszawa 1985.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart