Author: Akty amnestyjne w Polsce w XX w.
E-mail: zalesnyjacek@gmail.com.
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 267-282
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.14
PDF: ppk/34/ppk3414.pdf

The subject of the analysis refers to amnesty acts in Poland in the 20 th century. A thesis is posed in the paper that in principle they take place at the moments which are politically important for the Republic of Poland, the aim of which is to establish them in the social consciousness. Typically, they are the acts of the parliament. The Polish doctrine of law clearly presents a separate character of amnesty acts in reference to the court verdicts. They are an expression of the will of the parliament, independent of the court’s judgment, according to which amnesty should be carried out.

Akty amnestyjne w Polsce w XX w.

Przedmiotem analizy uczyniono problematykę aktów amnestyjnych podejmowanych w XX w. w Polsce. W pracy stawia się tezę, że co do zasady zapadają one w momentach istotnych politycznie dla Rzeczypospolitej Polskiej, w celu ich utrwalenia w świadomości społecznej i typowo są aktami parlamentu. W polskiej doktrynie prawa wyraźnie zaznacza się odrębność aktów amnestyjnych wobec wyroków sądów. W żadnym zakresie nie mogą one podważać wyroków sądów, ingerować w niezależność władzy sądzenia. Są wyrazem woli parlamentu, niezależnej od wyroku sądu, że w danych okolicznościach politycznych amnestia powinna być przeprowadzona.

REFERENCES:

Literature:

  • Bednarzak J., Amnestia, Warszawa 1965.
  • Bednarzak J., Lewiński J., Mikos J., Tomczyk W., Dekret o amnestii z dnia 19 lipca 1977 r.
  • Komentarz, Warszawa 1977.
  • Daniluk P., Amnestia i jej konstytucyjne uwarunkowania, “Przegląd Sejmowy” 2014, No. 3.
  • Holy K., Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Warszawa 2015.
  • Kaczmarczyk-Kłak K., Prawo łaski w okresie prowizorium konstytucyjnego w latach 1918–1922, [In:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska –Europa – Ameryka Łacińska.
  • Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, eds. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013.
  • Rogoziński P., Instytucja ułaskawienia w prawie polskim, Warszawa 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart