Author: Anna Pięta-Szawara
E-mail: annapieta_szawara@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 241-260
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.14
PDF: ppk/39/ppk3914.pdf

The aim of the analysis that was conducted was to state whether and to what degree legal regulations on equal status of men and women, included in the electoral code and passed by the Sejm on 5 January 2011, support women in their participation in the public sphere on a local level. We did research into how the representation of candidates and the elected to the organs of the local self-government in a constituency no. 9 was formed, which depended on the current electoral system (proportional and majority electoral system). The analysis concerned the presence of men and women candidates on the electoral list and the number of mandates won by both genders on the level of districts, counties and provinces. On its basis, it was proved that the proportional electoral system clearly supports equal opportunities but only at the stage of women’s participation on electoral lists. Comparing the percentage of mandates won, we noticed that women occupied more positions in organs where the majority electoral system is applied, that is, in district councils (excluding town and cities with county rights).

Efektywność instrumentów polityki równości płci w świetle przepisów Kodeksu wyborczego na przykładzie wyborów lokalnych w województwie podkarpackim w 2014 r.

Celem podjętej analizy było stwierdzenie, czy i w jaki sposób ustawowe regulacje dotyczące równego statusu kobiet i mężczyzn, zawarte w Kodeksie wyborczym, uchwalonym przez parlament 5 stycznia 2011 r., wspierają udział kobiet w sferze publicznej na poziomie lokalnym. Zbadano, jak kształtowała się reprezentacja kandydujących i wybranych do organów stanowiących samorządu terytorialnego w okręgu nr 9, w zależności od obowiązującego sytemu wyborczego (proporcjonalnego i większościowego). Analiza dotyczyła obecności kandydatów-mężczyzn i kandydatów-kobiet na listach wyborczych oraz liczby uzyskanych przez obie płci mandatów na poziomie gmin, powiatów i województwa. Na jej podstawie dowiedziono, że wyrównywaniu szans wyraźnie sprzyja system proporcjonalny, ale tylko na etapie partycypacji kobiet na listach wyborczych. Porównując odsetki uzyskanych mandatów zauważono, że więcej miejsc w organach stanowiących kobiety zajęły tam, gdzie obowiązuje reguła większościowa, tj. w radach gmin (za wyłączeniem miast na prawach powiatu).

REFERENCES:

Literature:

  • Brodzińska-Mirowska B., Kobiety w lokalnej polityce, [w:] Kobiety w polityce, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009.
  • Budrowska B., Duch D., Titkow A., Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Warszawa 2003.
  • Fuszara M., Kobiety w samorządach lokalnych: wybory 2010, Warszawa 2011.
  • Komunikat z badań CBOS nr 112/2014, Wybory samorządowe, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_112_14.PDF.
  • Komunikat z badań CBOS nr 150/2014, Przed wyborami samorządowymi, Warszawa 2014.
  • Łukasik-Turecka A., Kobiety w jednostkach samorządu terytorialnego w dobie debaty nad parytetami i kwotami, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, T. 5(41), nr 1.
  • Wybory 2011. Partie i ich programy, red. I. Skłodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2013.
  • Żukiewicz P., W koalicji siła... – o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013.
  • Żukowski A., Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, http://www.csw.umk.pl/zukowski-partycypacja-wyborcza-kobiet.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart