Author: Anna Rytel-Warzocha
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 11-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.01
PDF: ppk/23/ppk2301.pdf

The Republic of Nauru is an island country located in the south-western Pacific Ocean on the island of the same name. Nauru gained independence on 31 January 1968 and on the same day a new constitution came into force. The constitution of Nauru is similar to typical constitutions of modern democratic states, providing that the political system of Nauru should be based on such principles as independence, the republican form of government, the supremacy of the Constitution in the system of law, or the separation of powers. Nauru is an interesting country to research for several reasons. Firstly, Nauru is the smallest republic in the world and as the only state it does not have an official capital. Secondly, in parliamentary elections the Dowdall electoral system is used, which is a modified version of the Borda system considered to be an ideal electoral system in the theory of electoral law, which in national elections is not used anywhere else in the world. On the other hand, Nauru is an example of a state which has been brought from a paradise to an ecological degradation due to human activities involving the mining of phosphates and now it stands on the verge of bankruptcy.

Nauru – najmniejsza republika świata

Republika Nauru jest wyspiarskim państwem położonym w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego na wyspie o tej samej nazwie. Nauru uzyskało niepodległość 31 stycznia 1968 r., w tym dniu weszła w życie konstytucja. Systematyka ogólna konstytucji jest typowa dla współczesnych konstytucji państw demokratycznych, opierając ustrój państwa na takich zasadach, jak zasada niepodległości, zasada republikańskiej formy rządów, zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł prawa czy też zasada podziału władzy. Państwo to zasługuje na uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, Nauru jest najmniejszą republiką świata, która jako jedyna nie posiada oficjalnej stolicy. Po drugie, w wyborach parlamentarnych stosowany jest system wyborczy Dowdall, będący zmodyfikowaną wersją systemu Borda, w teorii prawa wyborczego niejednokrotnie uznawany za system idealny, który w wyborach ogólnokrajowych nie jest stosowany nigdzie indziej na świecie. Z drugiej strony, Nauru jest przykładem państwa, które w ciągu stu lat doprowadzone zostało do ekologicznej degradacji na skutek działalności człowieka polegającej na wydobywaniu fosforytów i obecnie stoi na skraju bankructwa.

REFERENCES:

Literature:

  • Corrin J., Paterson D., Introduction to South Pacific Law, Routledge 2013.
  • Kiste R. C., Foster S., Republic of Nauru, [w:] Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com.
  • McDaniel C., Gowdy J. M., Paradise for Sale, University of California Press, Berkley–Los Angeles–London 2000.
  • Nauru country brief, Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, http://www.dfat.au.
  • Nauru-History, [w:] Encyclopedia of the Nations, http://www.nationsencyclopedia.com.
  • Nauru, [w:] Carver S. R., Official Year Book of the Commonwealth of Australia No. 35, Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Canberra.
  • Pritchard Ch., Wanted: one small Island for the nation of Nauru to move to, The Christian Science Monitor, http://www.Csmonitor.com.
  • Reilly B., Social Choice in the South Seas: Electoral Innovation and the Borda Count in the Pacific Island Countries, „International Political Review” 2002, Vol. 23, No. 4.
  • South Pacific Island Legal Systems, red. M. Ntumy, Honolulu 1993.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart