Author: Małgorzata Myśliwiec
E-mail: malgorzata_mysliwiec@wp.pl
Institution: Uniwersytet Śląski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 9-23
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.01
PDF: ppk/27/ppk2701.pdf

Decentralization of the state was one of the most complicated processes of the democratic transition carried out in Poland at the turn of the 1980s and 1990s. Although a quarter of the century has passed from events that have initiated the proces of restoration of the local self-government, this problem all the time returns in the public and scientific discussion. Therefore, the main aim of this paper is to try to assess 25 years of local self-government in the Polish Third Republic.

25 lat samorządu terytorialnego w III RP – próba bilansu

Decentralizacja państwa była jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych procesów transformacji ustrojowej, przeprowadzonej w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. Pomimo iż od wydarzeń, które zapoczątkowały odtworzenie samorządu terytorialnego, minęło już ćwierć wieku, temat ten cały czas powraca do dyskusji publicznej i jest przedmiotem naukowych rozważań. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest próba dokonania oceny 25 lat istnienia samorządu terytorialnego w III RP i wskazania na najważniejsze konsekwencje przyjętych rozwiązań prawnych.

REFERENCES:

Literature:

  • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
  • Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989–2001, Kraków 2005.
  • Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001.
  • Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
  • Myśliwiec M., The Spanish Autonomous Model in Poland? The Political Concept of the Silesian Autonomy Movement, [w:] The Ways of Federalism and The Horizons of the Spanish State of Autonomies, red. A. López Basaguren, L. Escajedo San-Epifanio, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.
  • Regulski J., Kulesza M., Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981–1989), Warszawa 2009.
  • Rok 1989. Bronisław Geremek opowiada, Jacek Żakowski pyta, Warszawa 1990.
  • Serowaniec M., Samorząd terytorialny, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
  • Wolny K., Geneza statutu autonomicznego Województwa Śląskiego, „Głos prawników śląskich” 1937, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart