Author: Anna Rakowska-Trela
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 19-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.02
PDF: ppk/44/ppk4402.pdf

Dnia 11 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta w stopniu znaczącym znowelizowała ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa i kodeks wyborczy, w zasadniczy i gruntowny sposób zmieniając k.w. – nie sposób tego nie odnotować – w roku wyborczym, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, najtrudniejszymi wyborami nie tylko dla administracji wyborczej, ale także dla uczestników rywalizacji wyborczej. Zmiany te można podzielić na bardziej i mniej kontrowersyjne. Dotyczą one wielu aspektów procesu wyborczego, m.in.: konstrukcji i zadań administracji wyborczej, sposobu głosowania i ważności głosu, prowadzenia agitacji wyborczej, systemu wyborczego sensu stricte w wyborach do rad gmin. Podejmując próbę omówienia najważniejszych spośród wprowadzonych zmian. Autorka podejmuje próbę oceny ich wpływu na zbliżające się wybory samorządowe.

Changes in Electoral Code according to local elections

In January 2018, the Sejm and Senate have passed hugely controversial law, which is supposed, according to its title, to „increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public bodies”, amending inter alia Polish Electoral Code. This amendment destabilizes the electoral system without a clear or evident need short before the most hard and difficult electoral process – the local elections. The most controversial proposals concerned the changes in electoral administration and limiting the mayor (city president) to two terms in office. This law, may lead to politicization of the electoral administration, so there are risks of a loss the transparency of the election. The Author tries to present and evaluate most important changes resulting from new legislation.

BIBLIOGRAFIA:

  • Izdebski H., Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmi­strzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Fundacja Batorego, Warszawa 2017.
  • Sześciło D., Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie Opinia w sprawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicz­nych (z wyłączeniem zmian w prawie wyborczym), Fundacja Batorego, Warszawa 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart