Author: Przemysław Żukiewicz
Institution: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 71-92
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.02.04
PDF: ppk/10/ppk1004.pdf

In this article I point to the three reasons for a dissolution of the Macedonian parliament in 2011: the conflict between the government and opposition private media, the inefficient foreign policy and the difficult economic situation. Based on the analysis of the last election’s results I advance the thesis that the political crisis in Macedonia in the period 2008-2010 did not disturb the stability of the political scene and the early election showed how ‘frozen’ remains Macedonian party system.

Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii w 2011 r. i ich skutki dla konfiguracji macedońskiego systemu partyjnego

W niniejszym artykule wskazuję na trzy przyczyny rozwiązania macedońskiego parlamentu w 2011 roku: konflikt pomiędzy rządem a prywatnymi opozycyjnymi mediami, nieefektywność dotychczas prowadzonej polityki zagranicznej oraz trudną sytuację ekonomiczną. Na podstawie analizy wyników ostatnich wyborów stawiam tezę, iż kryzys polityczny Macedonii z lat 2008–2010 w żaden sposób nie zachwiał stabilnością tamtejszej sceny politycznej a przedterminowa elekcja ukazała jedynie, jak silnie zamrożony pozostaje macedoński system partyjny.

REFERENCES:

Literature:

 • Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2009 
 • Balcer A., Albańska kwestia narodowa, [w:] Konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, „Prace OSW”, 2002, nr 6 
 • Bielasiak J., Party Competition in Emerging Democracies, „Democratization”, t. 12, 2005, nr 3 
 • Deloy C., Four Months of Parliamentary Boycott by the opposition led Nikola Gruevski to convene early general election in Macedonia, „European Elections Monitor”, http://www.robert-schuman.eu/doc/oee/oee-695-en.pdf. (11.11.2011) 
 • Dimovski S., Velija Ramkovski – Shady Tycoon Or Media Hero?, http://www.balkaninsight.com/en/article/velija-ramkovski-shady-tycoon-or-media-hero (02.12.2010) 
 • Gaber-Damjanovska N., Jovevska A., Current Events and Political Parties’ Development in the Republic of Macedonia, „Barometer”, 2010, nr 23 
 • Irwin Z. T., Macedonia since 1989, [w:] S. P. Ramet, Central and South-East European Politics Since 1989, Cambridge 2010 
 • Koneska C., Context Analysis of the Security Sector Reform in Macedonia 1991–2008, Skopje 2011 
 • Krysieniel K., Wojnicki J., Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk – Warszawa 2009 
 • Milevska-Kostova N., Macedonia, [w:] Nations in Transit 2011, http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT-2011-Macedonia.pdf (27.06.2011) 
 • Olszewski P., Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010 
 • Olszewski P., Stosunki Macedonii z Unią Europejską: starania o członkostwo, Lublin 2009 
 • Otrakovski V., Interethnic Relations and Minorities in the Republic of Macedonia, „Southeast European Politics”, t. 2, 2001, nr 1 
 • Panagiotou R., FYROM’s transition: On the road to Europe?, „Journal of Southern Europe and the Balkans”, t. 10, 2008, nr 1 
 • Pettifer J., Ali Ahmeti and the New Albanian Political Party in FYROM, „Südosteuropa”, t. 51, nr 1–3 
 • Rosůlek P., Vládní koalice v Makedonii, „Politologická revue”, 2003, nr 1 
 • Shea J., Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation, Jefferson 1997 
 • Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007 
 • Stojarová V., Šedo J., Kopeček L., Chytilek R., Political Parties in Central and Eastern Europe. In Search of Consolidation, Stockholm 2007 
 • Szpala M., Bałkany Zachodnie – impas w procesie rozszerzenia UE, „Komentarze OSW”, 2010, nr 43 
 • Trajkov G., Macedonian milk investment sours, http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2009/03/26/feature-02 (26.03.2009) 
 • Trpevska S., Macedonia, [w:] Media ownership and its impact on media independence and pluralism, red. Petković, Ljubljana 2004 
 • Wojnicki J., System polityczny Macedonii, Warszawa 2009

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart