Author: Marcin M. Wiszowaty
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 83-92
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.06
PDF: ppk/01/ppk106.pdf

On February 13, 1980, the Great and General Council of San Marino adopted a law which finally abolished the titles of nobility. The mere fact of granting nobility by the government of republican state deserves attention. Granting nobility was from the very beginning related to the acquisition of San Marino citizenship. It was granted mainly to gain support among the rural gentry. Later, a honorary citizenship of San Marino became a prestigious award – an expression of gratitude for contribution made to the republic or recognition of outstanding achievements in the arts and culture. It was granted for life or hereditarily. Adopting the Nobility Law of 1931 was probably an attempt to use the institution of nobility to legitimate the new Fascist regime. In 1946 that law was repealed. In 1980 granting of nobility titles was finally prohibited. The article describes the 500 year history of the nobility in San Marino and its regulation, as well as tries to answer the question about the functions of nobility in the republic.

Szlachectwo w republice i jego funkcje. przypadek San Marino

13 lutego 1980 r. Wielka Rada Generalna San Marino przyjęła ustawę, która ostatecznie zniosła możliwość nadawania przez to państwo szlachectwa. Już sam fakt nadawania szlachectwa przez państwo republikańskie zasługuje na uwagę. Szlachectwo San Marino było od samego początku związane z nabyciem obywatelstwa Republiki. Nadawano je w celu zjednywania sojuszników spośród drobnej szlachty wiejskiej. W późniejszym okresie obywatelstwo honorowe miało już jedynie prestiżową funkcję. Przyznawano je jako wyraz wdzięczności za zasługi oddane republice lub uznania dla wybitnych osobistości świata kultury i sztuki. Mogło mieć charakter dożywotni lub dziedziczny. Ustawa „szlachecka” z 1931 r. była prawdopodobnie próbą wykorzystania instytucji szlachectwa dla legitymizacji nowych, faszystowskich porządków. W 1946 uchylono tę ustawę, a w 1980 ostatecznie zniesiono szlachectwo. Artykuł opisuje 500 letnią historię regulacji szlachectwa w San Marino i jego regulacji prawnej, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie o funkcje szlachectwa w republice.

REFERENCES:

Literature:

 • Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetów. Warszawa 1997.
 • Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk 2002.
 • Broccoli M., La nobiltà a San Marino: passato, presente, prospettive per il futuro - Attuale Legislazione Nobiliare - Araldica nella Repubblica di San Marino. [w:] „Nobiltà", nr 74, wrzesień-październik 2006.
 • de Bruc C., The Republic of San Marino, Charleston 2008.
 • Delfico M., History of the Republic of San Marino [w:] „The American Quaterly Review”, vol. VI, wrzesień-grudzień 1829.
 • Gierowski J. A., Historia Włoch. Ossolineum 1999.
 • Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych. Kraków 2008.
 • Jones P. J., The Italian City State: From Commune to Signoria. Oxford 1997.
 • Kijowski M., O cechach specyficznych ustroju państwowego San Marino, „Roczniki Nauk Prawnych”, tom XV, nr 2, 2005.
 • Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001.
 • Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000.
 • Pinches J. H., European Nobility and Heraldry — A Comparative Study of the Titles of Nobility and Their Heraldic Exterior Ornaments for Each Country, With Historical Notes, Ramsbury, Wiltshire, 1994.
 • Pronińska A., Historia San Marino [w:] „Historia małych krajów Europy” red. J. Łaptos, Ossolineum 2002.
 • Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994.
 • Stępnicki S., System polityczny „Najjaśniejszej Republiki San Marino”. Warszawa 2004.
 • Zajączkowski A., Elity urodzenia. Warszawa 1993.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart