Author: Małgorzata Myśliwiec
Institution: Uniwersytet Śląski
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 131-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.2-3.06
PDF: ppk/02-03/ppk2-306.pdf

The Spanish political regime can be defined as a system of parliamentary government. The most characteristic features of it are: the dualism of executive, the neutral position of the head of state and the political responsibility of the government before the parliament. Besides, accepted legal solutions allow for the high effectiveness of the governmental action.The specification of the Spanish political stage, formed after 1978, allow to getcloser to the model of the parliamentary government (in the case of existence of the majority government) or to the model of parliamentary committee (in the case of the minority government). Thus, the main aim of this article is to present some key features of the Spanish political regime.

Cechy hiszpańskiego systemu rządów

Hiszpański system rządów można określić jako zracjonalizowany system parlamentarno – gabinetowy. Charakteryzują go bowiem wszystkie cechy, które tradycyjnie są przypisywane temu modelowi: dualizm egzekutywy, neutralizacja polityczna głowy państwa, czy też polityczna odpowiedzialność rządu przed parlamentem. Przyjęte rozwiązania umożliwiają także wysoką skuteczność działania rządu. Jednakże specyfika ukształtowanej po 1978 roku sceny politycznej sprawia, że model ten - w zależności od aktualnego układu sił w parlamencie – może okresowo zbliżać się do jednego z dwóch rozwiązań. Jeżeli bowiem jedno ugrupowanie polityczne uzyskuje bezwzględną ilość mandatów w Kongresie Deputowanych, to system wykazuje duże podobieństwo do modelu parlamentaryzmu gabinetowego. Natomiast w sytuacji sprawowania władzy przez rząd mniejszościowy, system zbliża się nieco do rozwiązań charakterystycznych dla parlamentaryzmu komitetowego. Celem niniejszego opracowania jest zatem próba wskazania najistotniejszych cech hiszpańskiego systemu rządów.

REFERENCES:

Literature:

  • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
  • Galster J., System organów państwowych, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2002.
  • Iglesia Chamarro A. de la, Instituciones políticas españolas en díez lecciones, Navarra 1998.
  • Linz J.J., Democracy, multinationalism and federalizm, Madrid 1997, Estudio/Working Paper 1997/103.
  • Myśliwiec M., System wyborczy w państwie wielonarodowym. Analiza przypadku Hiszpanii, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1, 2010.
  • Powell Ch., España en democracia 1975 - 2000. Las claves de la profunda transformación de España, Barcelona 2001.
  • Solé Tura J., Aparicio Pérez M. A., Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart