Author: Jerzy Rychlik
Institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 275-288
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.16
PDF: ppk/18/ppk1816.pdf

The specificity of the federal state lies in the need for countries within it a significant degree of autonomy. It includes often – as is the case with the Russian Federation – competence in maintaining international relations by federal entities. Permissions in this field are distracted: partly regulate these federal laws, acts partly constituted by the executive in June of individual entities. This leads to considerable variation in both the categories of participants in various kinds of international relations, as well as the range of activities available to the analyzed competence.

Wybrane zagadnienia działalności międzynarodowej podmiotów Federacji Rosyjskiej

Specyfika państwa federalnego polega na konieczności zapewnienia państwom wchodzącym w jego skład znacznego stopnia autonomii. Obejmuje ona nierzadko – jak ma to miejsce w przypadku Federacji Rosyjskiej – kompetencje w zakresie utrzymywania relacji międzynarodowych przez podmioty federalne. Uprawnienia z tej dziedziny mają charakter rozproszony: częściowo regulują je ustawy federalne, częściowo akty stanowione przez organy wykonawcze poszczególnych podmiotów. Prowadzi to do znacznego zróżnicowania zarówno co do kategorii uczestników różnego rodzaju stosunków międzynarodowych, jak też zakresu przysługujących analizowanej aktywności kompetencji.

REFERENCES:

Literature:

  • Chełminiak M., Obwód Kaliningradzki FR w Europie, Toruń 2009.
  • Karpetjan L.M., Federatiwnoje ustrojstwo rosyjskowo gosudarstwa, Moskwa 2001.
  • Muchametszwili F.M., Izmajłow R.T., Sowremiennyj Tatarstan, Moskwa 1997.
  • Słowikowski M., Polityka federacyjna Borysa Jelcyna i Władimira Putina, Toruń 2009.
  • Tołstych W.L., Mieżdunarodnaja dejatelnost’ subiektow RF, Moskwa 2004.
  • Warłamow W.J., Gosnikow K.D., Komentarji k federalnemu zakonu ot 4.01.1999, Moskwa 2007.
  • Zieliński E., System Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa 2002.
  • Zieliński E., Współczesna Rosja, Warszawa 1995.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart