Author: Jacek Wojnicki
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 115-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.05
PDF: ppk/19/ppk1905.pdf

System of political Democratic Republic of Vietnam (official name state) from 1946 year after world war is in result of imposing from under French occupation on it two factor begin forming – liberation and conquests of authorities by communist group. It model on regulations in constitutional solutions from other states of people’s democracies dating. Year was turning point in history of Vietnamese state systems 1976, which has been set reunification of Vietnam. New state has accepted modified solutions of hitherto existing constitutions only – Socialist Republic of Vietnam easily. Authoritarian character of state belongs to have in mind functioning political system analyzing and in state apparatus of Communist Party of Vietnam predominating role.

Oryginalne rozwiązania systemów rządów na przykładzie Wietnamu

System polityczny Demokratycznej Republiki Wietnamu (oficjalna nazwa państwa od 1946 r.) zaczął kształtować się po II wojnie światowej w wyniku nałożenia na siebie dwóch czynników – wyzwolenia spod okupacji francuskiej oraz zdobycia władzy przez ugrupowanie komunistyczne. W rozwiązaniach konstytucyjnych wzorowano się na regulacjach pochodzących z innych państw demokracji ludowej. Przełomowym momentem w dziejach wietnamskiej państwowości był rok 1976, który naznaczył się ponownym zjednoczeniem Wietnamu. Nowe państwo – Socjalistyczna Republika Wietnamu – przyjęło lekko tylko zmodyfikowane rozwiązania dotychczasowej konstytucji. Analizując funkcjonowanie systemu politycznego, należy mieć na uwadze autorytarny charakter państwa i dominującą rolę w aparacie państwowym Komunistycznej Partii Wietnamu.

REFERENCES:

Literature:

 • Góralski W., Demokratyczna Republika Wietnamu, [w:] Kraje socjalistyczne po drugiej wojnie światowej 1944–1974 (problemy rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego), red. J. Ciepielewski, Warszawa 1977.
 • Góralski W., Reformy w Wietnamie: (sukcesy i nowe wyzwania), Warszawa 1998.
 • Grodzka D., Wietnam, wschodząca gwiazda w czasach kryzysu, Centrum Studiów Polska–Azja, http://www.polska-azja.pl/2009/07/16/8513 (15.12.2013).
 • Historia polityczna Dalekiego Wschodu. 1945–1976, red. E.M. Żukow, Warszawa 1986.
 • Konstitucyi zarubieżnych socijalisticzeskich gosudarstv, Moskva 1956.
 • Konstytucja Socjalistycznej Republiki Wietnamu, uchwalona 18 grudnia 1980 roku, oprac. E. Zieliński, Warszawa 1985.
 • Leksykon państw świata. Raport o stanie 191 państw świata, Dortmund–Warszawa 1993.
 • Olszewski W., Historia Wietnamu, Wrocław 1992.
 • Palmer A., Kto jest kim w polityce. Świat od roku 1860, Warszawa 1998.
 • Pietrasiak M., Modernizacja systemu społeczno-ekonomicznego Wietnamu, „Azja–Pacyfik. Społeczeństwo – Państwo – Gospodarka” 2005, nr 7.
 • Zieliński E., Ustrój polityczny Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Warszawa 1979.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart