Author: Anna Michalak
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 31-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.02
PDF: ppk/05/ppk502.pdf

The article deals with the law making process of Private Members’ Bills, which are Public Bills introduced by MPs and Lords who aren’t government ministers. A minority of Private Members’ Bills become law but, by creating publicity around an issue, they may affect legislation indirectly. Private Members’ Bills can be introduced in either House and must go through the same set of stages. There are three ways of introducing Private Members’ Bills in the House of Commons: the Ballot, the Ten Minute Rule and the Presentation. Ballot Bills have the best chance of becoming law, as they get priority for the limited amount of debating time available. The names of Members applying for a Bill are drawn in a ballot held at the beginning of the parliamentary year. Ten Minute Rule Bills are often an opportunity for Members to voice an opinion on a subject or aspect of existing legislation, rather than a serious attempt to get a Bill passed. Members make speeches of no more than ten minutes outlining their position, which another Member may oppose in a similar short statement. It is a good opportunity to raise the profile of an issue and to see whether it has support among other Members. Additionally any Member may introduce a Bill by presentation. Private Members’ Bills introduced in the Lords go through the same stages as any other Public Bill. Once completed, and if an MP supports the Bill, it continues in the Commons. The discussed procedure in its current form does not ensure the effectiveness of this way of making law. Nevertheless it provides an excellent opportunity for backbenchers to gain experience and present issues that attract public attention in the forum of Parliament.

Postępowanie ustawodawcze w zakresie projektów ustaw publicznych wnoszonych indywidualnie przez brytyjskich parlamentarzystów

W artykule omówiono westminsterski proces stanowienia ustaw publicznych w odniesieniu do projektów ustaw wnoszonych przez indywidualnych parlamentarzystów (PMB). Tak jak w przypadku rządowych projektów ustaw publicznych, projekty te mogą zostać wniesione do każdej z izb parlamentu i muszą przejść te same etapy postępowania ustawodawczego. W związku z ograniczonym czasem, jaki w Izbie Gmin przeznaczony jest na uchwalanie tego rodzaju przedłożeń tylko niewielka liczba tych projektów ma realne szanse uchwalenia w ramach danej sesji. Istnieją trzy sposoby zainicjowania procedury uchwalenia PMB w Izbie Gmin. Po pierwsze, losowanie. Spośród wszystkich posłów-projektodawców losowanych jest 20 nazwisk posłów, którzy będą mogli wnieść projekt ustawy w tym trybie. Procedura ta daje największe szanse na sfinalizowanie postępowania ustawodawczego. Z kolei reguła 10 minut stanowi nie tylko szansę zainicjowania procedury ustawodawczej, ale przede wszystkim daje posłowi możliwość zaprezentowania na forum izby w krótkim 10-minutowym przemówieniu istotnej społecznie kwestii. Ponadto każdy poseł może przedstawić projekt ustawy w trybie prezentacji. Jednocześnie z prawa zainicjowania postępowania ustawodawczego mogą także skorzystać członkowie Izby Lordów. Omawiane procedury w ich obecnym kształcie, przede wszystkim ze względu na ograniczony czas procedowania, nie zapewniają efektywności tego sposobu stanowienia prawa. Niemniej jednak dla posłów z tylnych ław stanowią doskonałą okazję zdobycia doświadczenia i zasygnalizowania na forum izby kwestii przyciągających uwagę opinii publicznej.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze 2004
 • Blackburn R., Ryle M., Griffith J., Kennon A., Wheeler-Booth M. A. J., Griffith & Ryle on Parliament: Functions, Practice and Procedures, Londyn 2003
 • Brazier A., Fox R., Enhancing the Backbench MP’s Role As a Legislator: The Case for Urgent Reform of Private Members Bill, "Parliamentary Affairs" Vol. 63 Nr 1, 2010
 • Brazier A., Kalitkowski S., Rosenblatt G., Korris M., Law in the making. Influence and change in the legislative process, Londyn 2008
 • Brazier A., Private Members’ Bills: Limited Freedom, [w:] Parliament, Politics and Law Making. Issues and Developments in the Legislative Procedure, red. A. Brazier, London 2004
 • Caroll A., Constitutional and Administrative law, Edynburg 2007
 • Evans P., Handbook of House of Commons procedure, Londyn 2009
 • Gifford D. J., Salter J., How to understand Act of Parliament, Londyn 1996 
 • Greenberg D., Craies W. F., Goodman M. J., Craies on Legislation: A Practitioner's Guide to the Nature, Process, Effect and Interpretation of Legislation, suplement do VIII wydania, Londyn 2005
 • Marsh D., Read M., Private Members’ Bills, Cambridge 1988
 • Marsh H., Marsh D., Tories in the Killing Fields? The Fate of Private Members’ Bills In the 1997 Parliament, "Journal of Legislative Studies", 8(1) 2002 
 • Michalak A., Projekty reformy sposobu głosowania w wyborach do Izby Gmin i kadencji parlamentu w Wielkiej Brytanii, "Studia Wyborcze", t. 10, 2010 
 • Michalak A., Zmiany procedury legislacyjnej w Izbie Gmin w latach 1997 – 2005, „Acta Universitatis Lodziensis: Folia Iuridica 70”, Łódź 2009 
 • Robertson M., Elias T., Handbook of House of Lords Procedure, Londyn 2006 
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2007
 • Seaton J., Winetrobe B. K., The Passage of Constitutional Bills in Parliament, „The Journal of Legislative Studies”, Vol. 4, Nr 2, 1998
 • Sustein C., Designing democracy: what constitutions do, Oxford 2002
 • Zander M., The Law-Making Process, Cambridge 2004

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart