Author: Mariusz Popławski
Institution: Faculty of Political Studies and International Relations Nicolaus Copernicus University in Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5563-5308
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 407-423
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.31
PDF: ppk/46/ppk4631.pdf

Even though participatory budgets have rather short history in Poland criticism of its unwanted side effects have pushed some municipal authorities towards quick reforms of their initial visions. Most of them have decided just for small adjustments, but some have tried to be innovative and have reformed the whole mechanism. In this article, author attempts to take a closer look at consequences that accompany changes aimed at more quality of the whole procedure. The article aims to examine how more deliberation affects legitimization of participatory budgets. It is also an attempt to find out whether it brings expected outcomes within quality and profile of selected projects. Finally, we may learn here how people deal with more advance procedures. The analysis should serve anyone who is willing to search for new solutions among direct democracy tools in Poland.

Pomiędzy Legitymizacją a deliberacją. Budżet partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej

Pomimo faktu, że budżety partycypacyjne mają w Polsce dosyć krótką historię krytyka ich niekorzystnych skutków ubocznych zmusiła niektóre władze gminne do kroku w kierunku szybkich reform pierwotnych wizji. większość z nich zdecydowała się na niewielkie dostosowanie, lecz niektórzy starali się być bardziej innowacyjni i poszli w kierunku głębokich reform całości mechanizmu. W poniższym artykule autor podejmuje próbę bliższej analizy konsekwencji, które towarzyszą zmianą ukierunkowanym na zmiany jakościowe omawianej procedury. Celem jest zatem zbadanie jak zwiększenie deliberacji wpływa na problem legitymizacji w ramach budżetów partycypacyjnych. Jest to również próba wywnioskowania czy przynosi to założone rezultaty poprawy jakości i charakterystyki wyłonionych projektów. Materiał służy również sprawdzeniu poddaje się również jak mieszkańcy radzą sobie z bardziej skomplikowanymi regulacjami. Przedłożona analiza winna być pomocna każdemu, kto pragnie poszukiwać nowych rozwiązań w ramach demokracji bezpośredniej w Polsce.

REFERENCES:

Literature:

 • Avritzer, L, Living under a Democracy: Participation and Its Impact on the Living Conditions of the Poor, “Latin American Research Review” 2010, No. 45.
 • Gómez, J. et al., On deciding how to decide: Designing participatory budget processes, “European Journal of Operational Research” 2013, No. 3.
 • Łukomska-Szarek, J., Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, No. 4.
 • Michaels A., De Graaf L., Examining citizen participation: local participatory policymaking and democracy revisited, “Local Government Studies” 2017, No. 6.
 • Mitu, N., Elaboration of Public Budget – A Participatory Approach, “Finance-Challenges of the Future” 2016, No. 18.
 • Novy, A., Leubolt, B., Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship of State and Civil Society, “Urban Studies” 2015, No. 11.
 • Panicz, U., Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji, “Refleksje” 2011, No. 4.
 • Piper, L., How Participatory Institutions Deepen Democracy through Broadening Representation: The Case of Participatory Budgeting in Porto Alegre, Brazil, “Theoria” 2014, No. 6.
 • Poniatowicz, M., Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, No. 198.
 • Scheuerman, W.E., Critical Theory Beyond Habermas, [In:] The Oxford Handbook of Political Theory, eds. J.S. Dryzek et al., Oxford 2006.
 • Sintomer, Y., Herzberg, C., Röcke, A., Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges, “International Journal of Urban and Regional Research” 2008, No. 1.
 • Solecka, I., Dworniczak Ł., Obywatele kształtują krajobraz miasta. Aspekty przestrzenne i funkcjonalne inicjatyw zgłaszanych w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2013–2014, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, No. 443.
 • Sorychta-Wojszczyk, B., Uwarunkowania wykorzystania Budżetu Obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej” 2015, No. 78.
 • Speer, J., Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?, “World Development” 2012, No. 12.
 • Su, C., Whose Budget? Our Budget? Broadening Political Stakeholdership via Participatory Budgeting, “Journal of Public Deliberation” 2012, No. 2.
 • Wampler, B., A Guide to Participatory Budgeting, [In:] Participatory Budgeting. Washington, ed. A. Shah, Washington 2007.
 • Wampler, B., Expanding Accountability Through Participatory Institutions: Mayors, Citizens and Budgeting in Three Brazilian Municipalities, “Latin American Politics and Society” 2004, No. 2.
 • Wu, Y. & Wang, W., Does Participatory Budgeting Improve the Legitimacy of the Local Government?: A Comparative Case Study of Two Cities in China, “Australian Journal of Public Administration” 2012, No. 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart