Author: Robert Radek
E-mail: robert.radek@us.edu.pl
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1674-660
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 57-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.01.03
PDF: ppk/47/ppk4703.pdf

The article is devoted to the analysis of sources of durability of cabinet in selected countries of Central and Eastern Europe. The author focused on those factors that in the trans forming states of the region cause the cabinet to remain in office and stable governance. A few interesting aspects were chosen to illustrate the problem of minority government in these countries. The main thesis is that governments in the transforming Central and Eastern Europe with the support of a parliamentary majority last longer than minority cabinets, and this is mainly influenced by the concentration of political power rather than by dispersion.

Źródła trwałości gabinetów rządowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Artykuł poświęcony jest analizie źródeł trwałości gabinetów w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor skoncentrował się na tych czynnikach, które w transformujących się państwach regionu powodują utrzymywanie się gabinetu i stabilne rządzenie. Wybrano także kilka interesujących aspektów ilustrujących problem istnienia rządu mniejszościowego w tych państwach. Główną tezą jest to, że gabinety rządowe w transformującej się Europie Środkowej i Wschodniej mające poparcie większości parlamentarnej trwają dłużej niż gabinety mniejszościowe, a wpływ na to ma głównie koncentracja władzy politycznej a nie rozproszenie.

REFERENCES:

Literature:

 • Antoszewski A., Instytucjonalne uwarunkowania transformacji politycznej, [w:] Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red.
 • R. Herbut, W. Baluk, Wrocław 2010
 • Bergman T., Constitutional Design and Government Formation. The Expected Consequences of Negative Parliamentarism. „Scandinavian Political Studies” 1993, vol. 16.
 • Blondel J., Party Systems and Patterns of Government in Western Democracies, „Canadian Journal of Political Science” 1968, vol. 1.
 • Dodd L., Party Coalitions in Multiparty Parliaments: A Game Theoretic Analysis, „American Political Science Review” 1974, vol. 68.
 • Grofman B., Roozendaal P., Modelling Cabinet Durability and Termination, „British Journal of Political Science” 1997, vol. 27.
 • Harfst P., Government Stability in Central and Eastern Europe: The Impact of Parliaments and Parties, ECPR Joint Session of Workshops, Copenhagen 2000. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/d74da79a-d22d-4126–86ae-94db98bb7231.pdf
 • Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
 • Laver M., Schofield N., Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe, Oxford 1990.
 • Lijphart A., Measures of Cabinet Durability: A Conceptual and Empirical Evaluation, „Comparative Political Studies” 1984, vol. 17.
 • Nikolenyi C., Institutional Design and Party Government in Post-Communist Europe, Oxford 2014.
 • Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart