Author: Anna Młynarska-Sobaczewska
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 17-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.01
PDF: ppk/01/ppk101.pdf

Modern civilization depends on information. Freedom of information implied fre- edom of seeking, asking, demanding, getting and spreading informations (knowledge about reality) is exercised by mass media and has new challenges and emer- gency. Internet has changed the media environment – convergence of media and new features of communication by net (personalized, timeless, transfrontier, interacti- ve) has changed also the sense and function of freedom of information exercised by media. Process of communication is very fast, depended on market of information and its rules, in consequence informations must be broadcasted fast, cheap and in easy way. Journalists are replaced by PR agencies, agenda setting, gatekeeping and mainstreaming – as means to make informations easier and well selled replaced traditional way of broadcasting. This process causes the transformation in quality of information and its function in understanding of the contemporary world. The law of media hasn’t any effective remedy to stop this process.

współczesne zagrożenia wolności informacji w prasie

Współczesna cywilizacja uzależniona jest od wymiany informacji. Wolność informacji, rozumiana jako wolność poszukiwania, domagania się, otrzymywania i rozpowszechniania informacji (czyli danych o rzeczywistości) jest wykonywana obecnie w znacznej mierze za pośrednictwem mediów i w związku z transformacją rynku medialnego i sposobów przekazu napotyka nowe zagrożenia i wyzwania. Internet zmienił środowisko medialne, poprzez proces konwergencji mediów i zmianę cech komunikacji poprzez sieć (personalizację, eksterytorialność, pozaczasowość i interaktywność). Proces komunikacji stał się niezwykle, wobec dotychczasowych standardów, szybki, uzależniony od procesów rynkowych. Dziennikarze zostali zastąpieni w znacznej mierze przez agencje PR, procesy filtrujące przekaz wewnątrz redakcji służą zaś głownie zwiększeniu atrakcyjności przekazu, co wpływa na treść i formę przekazywanych informacji. Prawo mediów nie znajduje jak dotąd skutecznych środków zaradczych na te procesy.

REFERENCES:

Literature:

 • Allan S., Kultura newsów, Kraków 2006
 • Andrzejewski P., Własność mediów a public relations na rynku prasowym, Poznań 2009
 • Baerns B., Offentlichkeitsarbeit oder Journalismus, Zum Einfluss im Mediensystem, Koln 1991
 • Barber B. R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008
 • Bard A., Soderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006
 • Boorstin D.J., The Image: A Guide to Pseudo-Events In America, New York 1961
 • Czajkowski M., Leksykon Internetu, Warszawa 1999
 • Haag E. van den, Szczęścia i nieszczęścia nie umiemy mierzyć [w:] Kultura masowa, wybór, przekład i przedmowa C. Miłosz, Kraków 2002
 • Jakubowicz K., Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008
 • Johnson D., Post D., Law and Borders - The Rise of Law In Cyberspace, Stanford Law Review, vol. 48, Nr 5, 1996
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006
 • Lemley M., Place and Cyberspace, California Law Review, vol. 91, nr 2, 2003
 • Macdonald J., Jones C., The Law of Freedom of Information, , Oxford New York 2003
 • Maciejewski M., Prawo do informacji - zagadnienia podstawowe [w:] Prawo informacji. Prawo do informacji, red. W. Góralczyk, Jr, Warszawa 2006
 • McLuhan M., Oko, dźwięk i furia, [w:] Kultura masowa, wybór, przekład i przedmowa C. Miłosz, Kraków 2002
 • Miller A. R., Personal Privacy in the Computer Age: The Challenge of a New Technology in an Information-Oriented Society, Michigan Law Review 1089 (1968-1969)
 • Piontek D., Nowe media a rozumienie komunikowania masowego [w:] Media i polityka, red. J. Sobczak, Poznań 2001
 • Sigalm L.V., Sources, Make the News, [w:] R. K. Manoff, M. Schudson, Reading the News, New York 1986
 • Sobczak J., Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji, [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności. Red. J. Sobczak, R. Backer, Łódź 2005
 • Taczkowska J., Kategorie wypowiedzi i ich ochrona, Warszawa-Poznań 2008
 • Trzeciak S., Internetowa demokracja, www.trzeciak.pl (26. 02. 2010)
 • Volokh E., Freedom of Speech and Information: The Troubling Implications of a Wright to Stop People From Speak About You, Stanford Law Review, 1049 (1999-2000)
 • Zakrzewska L., Informacja [w:] Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań 2001

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart