Author: Anna Rytel-Warzocha
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 93-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.07
PDF: ppk/01/ppk107.pdf

Participatory democracy, which provides citizens with the opportunity to influence the decision-making process in a direct way, has become an important element of a public life both on the national and local level. One of the forms of participatory democracy, which is becomming popular on the local level is “participatory budgeting” („orçamento participativo”). In a shortcut, it can be described as a democratic procedure that makes people able to decide on a local budget, engaging them on all levels of a budget procedure – proposals, allocation and control over its execution. The institution is not uniform, as it always depends on the social, political and economic environment in which it has been implemented. For the first time participatory budgeting was successfully introduced in a Brazilian town Porto Alegre in 1989 and since than it has been spread over the world, including many cities in Europe.

Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich

Demokracja partycypacyjna, która umożliwia obywatelom możliwość wpływania w sposób bezpośredni na procesy decyzyjne, stanowi ważny element życia publicznego zarówno na poziomie ogólnopaństwowym, jak i lokalnym. Jedną z form demokracji partycypacypacyjnej, która zyskuje coraz większą popularność na poziomie lokalnym jest „budżet partycypacyjny” („orçamento participativo”). W skrócie, instytucję tę można opisać jako demokratyczną procedurę, która daje obywatelom możliwość decydowania w kwestii budżetu lokalnego, angażując ich na wszystkich etapach procedury budżetowej – przy projektowaniu, alokacji środków oraz kontroli nad wykonaniem budżetu. Instytucja ta jednak nie jest jednorodna, a jej konkretny kształt zawsze zależy od czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych występujących w środowisku, w którym ona funkcjonuje. Po raz pierwszy budżet partycypacyjny z sukcesem wprowadzony został w brazylijskim mieście Porto Alegre w 1989 roku, a następnie rozwiązanie to przejęte zostało przez wiele społeczności lokalnych na całym świecie, w tym w wielu miastach Europy.

REFERENCES:

Literature:

 • Baiocchi G., Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment, [w:] Depending Democracy. Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, red. A. Fung, E. O. Wright, London 2003.
 • Cabannes Y., Participatory budgeting: a significant contribution to participatory democracy, "Environment & Urbanization" 2004, Vol 16, Nr 1.
 • Coolidge W. A. B., The Early History of the Referendum, "The English Historical Review" 1891, Vol. 6, Nr 24.
 • Feld L. P., Matsusaka J. G., Budget Referendum and Government Spending: Evidence from Swiss Cantons, May 2002; www.rcf.usc.edu.
 • Fölscher A., Participatory Budgeting in Central and Eastern Europe, [w:] Participatory Budgeting, red. A. Shah, Washington. D.C. 2007.
 • Fölscher A., Participatory Bugdeting in Asia, [w:] Participatory Budgeting, red. A. Shah, Washington. D.C. 2007.
 • Fölscher A., Participatory Bugdeting in the Middle East and North Africa, [w:] Participatory Budgeting, red. A. Shah, Washington. D.C. 2007.
 • Ganuza E. F., Cordoba, [w:] Participatory Budgets in a European Comparative Approach. Perspectives and Chances of the Cooperative State at the Municipal Level in Germany and Europe, red. Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Volum II (Documents), listopad 2005, maszynopis.
 • Goldfrank B., Lessons from Latin America’s Experience with Participatory Budgeting, [w:] Participatory Budgeting, red. A. Shah, Washington. D.C. 2007.
 • Górski R., Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
 • Menegat R., Participatory democracy and sustainable development: integrated urban environmental management in Porto Alegre, Brazil, Environment and Urbanization 2002, Vol 14, Nr 181.
 • Shall A., Sub-Saharan Africa’s Experience with Participatory Budgeting, [w:] Participatory Budgeting, red. A. Shah, Washington. D.C. 2007.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges, "International Journal of Urban and Regional Research", marzec 2008, Volume 321.
 • The Experience of the Participative Budget in Porto Alegre Brazil, Porto Alegre City Hall, www.unesco.org.
 • Tsekov P., Direct democracy. An Overview of History and Practices, Sofia 2005.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
 • Verhulst J., Orçamento participativo: The remarkable experience of direct democracy in a Brazilien town, http://home.scarlet.be/~pin02936/directdemorcamento.html.
 • Wampler B., A guide to Participatory Budgeting, [w:] Participatory Budgeting, red. A. Shah, Washington. D.C. 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart